Latvijas koku un kokamatniecības iepazīšanas nodarbība "Koka daudzveidīgā dzīve" programmas "Latvijas skolas soma"ietvaros, 29.04.2022.