Maija pēdējā dienā Maltas vidusskolā tika godināti čaklākie, neatlaidīgākie, mērķtiecīgākie,  talantīgākie skolas skolēni četrās nominācijās. Kā arī pedagogi un skolēnu vecāki.

Kopumā 83 skolēni ir ieguvuši godalgas dažādos konkursos un olimpiādēs, gan individuāli, gan komandās. 28 4.-12.klašu skolēni, mērķtiecīgi mācoties, ir uzrādījuši ļoti labas, teicamas un izcilas sekmes.

Direktore visiem šiem skolēniem pasniedza skolas Goda rakstus, skolas Pateicības rakstus, Valsts Izglītības satura centra, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes un citu rīkotāju Diplomus.

Svinīgajā pasākumā “Skolas lepnums 2023” katrā no četrām nominācijām tika noskaidrots galvenā titula ieguvējs:

Skolas lepnums ZINĪBĀS: RAIVIS MADELĀNS

Skolas lepnums SPORTĀ: NIKITA ROMANOVS

Skolas lepnums MĀKSLĀ: INDRA KOROĻONOKA

Skolas lepnums TEHNISKAJĀ JAUNRADĒ UN STRATĒĢIJĀS: VIESTURS LIEPIŅŠ

Bet DIREKTORES BALVU par aktīvu dalību ārpusstundu pasākumos, interešu izglītībā, par skolas vārda popularizēšanu ieguva EVERITA ŠTEKELE.

Paldies skolēniem par savu talantu izkopšanu! Paldies pedagogiem par rezultatīvu darbu ar skolēniem, par atbalsta pasākumu nodrošionāšanu, par metodiskā atbalsta sniegšanu! Paldies vecākiem par atbalstu!

Lai neaizmirstama un piedzīvojumiem bagāta vasara! Uz tikšanos 1.septembrī!

Skolas vadības vārdā S.Štekele

Neliels ieskats pasākumā (galerija ar visām bildēm no pasākuma būs pieejama apskatei 5. jūnijā):

 

 

Dalies: