Vecaku sapulce27.11 006

27.11.2019. Skolas vecāku kopsapulce
Tēma: "Vērtībizglītība – kā to īsteno skolā?”

Vecāku kopsapulcē skolas administrācija sniedza informāciju skolēnu vecākiem, kā notiek vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas procesā, skolvadībā, lai veidotu izglītojamajiem vērtībās balstītas 21. gadsimta kompetences (skolas direktore V. Dimpere, direktora vietnieces izglītības jomā L. Borisova, L. Kļaviņa – Lozda).

Vecaku sapulce27.11 001Vecaku sapulce27.11 002Vecaku sapulce27.11 005Vecaku sapulce27.11 007Vecaku sapulce27.11 008Vecaku sapulce27.11 009Vecaku sapulce27.11 011Vecaku sapulce27.11 013Vecaku sapulce27.11 014

Dalies: