15.09.2021. notika

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES PREZIDENTA VĒLĒŠANAS

Vēlēšanās piedalījās 264 5.–12. klašu skolēni

2 vēlēšanu zīmes atzītas par nederīgām

Par Viktoru Šemeņevu (9.b) nobalsoja 115

Lauru Igauni (8.b) – 39  

Lanu Povareščenkovu (10.2.) – 31

Kirilu Bogdanovu (10.1/3) – 29

Žannu Šutovu (8.b) – 17

Alesju Komlajevu (11.3.) – 13

Valdi Joninu (10.1/3) – 11

Viktoriju Gorinu (8.c) – 7


Par Skolēnu pašpārvaldes prezidentu kļuva Viktors Šemeņevs!
Paldies visiem par aktīvu iesaistīšanos vēlēšanās!

Vēlam veiksmi jaunajam Skolēnu pašpārvaldes prezidentam!