MĒRĶIS:

Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana.

UZDEVUMI:

  1. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.
  2. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas un sniegt metodisko atbalstu skolēnu skatuves runas pedagogiem.
  3. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

1. kārta notika līdz 2023.gada 10.martam, to organizēja Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvalde. Dalībnieki runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu. Vidusskolēni tika atzinīgi novērtēti un turpināja piedalīties Valsts izglītības satura centra skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursa 2.kārtā, kur sniegums tika vērtēts Rīgā.

Šajā konkursā piedalījās un guva panākumus Maltas vidusskolas skolēni:

Emīls Černiševs (10.1 klase) - I pakāpe

Jeļizaveta Pozdņakova (11. 1/3 klase) - I pakāpe

Indra Koroļonoka (12. 1/2 klase) - Augstākā pakāpe

Liels paldies skolēniem par atrasto laiku un vēlmi gatavoties un drosmi piedalīties konkursā! Lepojamies ar saviem talantīgajiem skolēniem, jo kā teica Imants Kokars: "Māksla balstās uz talantiem. Bez spilgtām personībām nav iedomājams pilnvērtīgs mācību process."

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Greiža

 Indra Koroļonoka Indra Koroļonoka

Emīls Černiševs Emīls Černiševs

 Jeļizaveta PozdņakovaJeļizaveta Pozdņakova

     

 

Dalies: