Š.g. 8. septembrī Maltas vidusskolā aizvadīta viena enerģiska diena.

1.-8. klašu skolēni mēroja savus spēkus orientēšanā kur pašiem bija jāizdomā sava stratēģija, kā veiksmīgi nokļūt līdz norādītajam punktam, kā arī piedalījās sporta skolotāju izveidotajās 18 šķēršļu pārvarēšanas stacijās, kur bērni ar lielu prieku un interesi veica daudzveidīgus un dažādas grūtības uzdevumus. Šķēršļu pārvarēšanas staciju aktivitātes attīstīja skolēnu koordinācijas, veiklības, ātruma un vispārējo izturības līmeni.

Savukārt, 9.-12. klašu skolēni spēlēja volejbolu. Sacentās 8 komandas. Volejbola spēle raisīja pozitīvas emocijas un lielu cīņas sparu. Paldies šo klašu skolēniem, kuri bija arī tiesneši Sporta aktivitāšu dienā!

Lai motivācija aktīvi darboties pavada mūs jaunajā mācību gadā!

Lai visi esam aktīvi un sportiski!

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas skolotāji Anita Gudrika, Ruta Mika, Jānis Kovaļevskis, Zigfrīds Lukaševičs

Dalies: