Šajā mācību gadā STEM (S-science, T-technology, E-engineering, M-mathematics, tulkojumā- dabaszinības, tehnoloģijas, inženierija un matemātika) nodarbībās ir aicināti piedalīties 5.-6.klašu skolēni. Nodarbības notiek katru ceturtdienu un piektdienu. Skolēniem tiek dota iespēja attīstīt un pilnveidot pētnieciska darba prasmes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas mācību metodes un paņēmieni: eksperiments, pētījums, laboratorijas darbs, praktiskais darbs, mācību ekskursija dabā, vides spēles u.c. Lai paplašinātu zināšanas, skolēni mācās strādāt ar interneta materiāliem, dažādiem augu un dzīvnieku noteicējiem, digitālajiem rīkiem.

Par noteiktām tēmām tiek izveidotas darba lapas. Skolēni strādā ar šīm darba lapām, iegūst nepieciešamo informāciju un tad izpilda uzdevumus. STEM nodarbībās - skolēni aktīvi darbojas, veido spriedumus, izdara secinājumus. Skolēniem ļoti patika nodarbības par tēmām: “Elektrība”, “Blīvums”, “Kas ir ēna un ka mainās ēnas garums?”, “Skaņa”, “Dzīvnieku uzskaite parauglaukumos”. Pēdējā nodarbībā iepazināmies un pastrādājām ar “maziem robotiņiem” ozobotiem.

Kopumā darbošanās STEM nodarbībās skolēniem attīsta zinātkāri un veido pozitīvas savstarpējās attiecības.

Maltas vidusskolas dabaszinību skolotāja Jolanta Kotebo