Kas ir skolotājs!? Skolotājs ir mirdzoša zvaigzne, kas motivē un pārliecina mūs spīdēt arvien spožāk un spožāk. Aiz katra bērna stāv skolotājs, kurš tic viņa spējām, prasmēm, talantiem.

Sakām sirsnīgu paldies mūsu Maltas vidusskolas skolotājiem par atbalstu, palīdzību, mīlestību, sapratni, motivāciju, ko dāvājat mums - jūsu skolēniem.

Mīļie skolotāji!

Lai katra jūsu diena ir prieka, labsajūtas, enerģijas un krāšņuma piepildīta!

Lai katra diena jums nes mirklīti laimes un tikai pozitīvas emocijas!

Lai katra diena ir diena ar iespēju priecāties līdz ar mums, sniedzot mums sirsnību, mīlestību un atbalstu!

Sirsnīgi sveicieni jums Skolotāju dienā!

Maltas vidusskolas skolēnu pašpārvalde

Dalies: