logo

8.3.2.2./16/I/001

Sava dzīves aicinājuma atrašana un izvēles skolēniem var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju pašiem padarboties un izprast, kādēļ nākotne pieprasa speciālistus, kuriem ir gan prasmīgas rokas, gan attapīgs prāts. Tādēļ ciemos aicinājām Mazās Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centra meistarus, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.

Tieši tādēļ š.g.11.decembrī Maltas vidusskolā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notika tehniskā diena “Zinātnieku vakars”. Skolēni divas mācību stundas darbojās Mazās Brīnumzemes centra tehniskajā laboratorijā - pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā.

Skolēni tika iepazīstināti ar prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Viņi uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādus darba instrumentus, uzzināja, kādas prasmes ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.

Pasākuma otrajā daļā katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā - darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu 3D pasaules maketu. Jauniešiem tika dots uzdevums - atainot vietu, kura viņus iedvesmo. Vienam tā ir Malta, citam- jūras krasts vai Parīze, vēl kādam- futbola laukums. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem. Izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai. Esmu pārliecināta, ka vismaz daži no skolēniem noteikti savu nākotni saistīs ar mehatronikas jomu. Mazās Brīnumzemes meistari, braucot projām, visiem novēlēja vispārdrošāko sapņu un ieceru piepildīšanos un aicināja ciemos uz miniatūras pasaules centru Siguldā!

Direktora vietniece izglītības jomā Larisa Borisova

IMG 3233

IMG 3237

IMG 4455

IMG 4465

IMG 4620

Dalies: