“Šodien jūsu klase ir saņēmusi mistisku vēstuli, tāpēc jums visiem būs jākļūst par valodu detektīviem un jāatrod sūtītājs, taču vispirms jāsaprot, kas vēstulē ir rakstīts”, tā stundas sākumā 8.klases skolēnus informē Rēzeknes novada Maltas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Skaidrīte Babre un izdala darba lapas ar šādu tekstu “Jeg hedder Thomas. Jeg er elleve år gammel. Jeg bor i København. I min fritid spiller jeg fodbold, og jeg spiller også klaver”.

 Savukārt angļu valodas skolotāja Inna Mironova kopā ar 6.klasi atklāj, kā iespējams iejusties norvēģu pasaku pasaulē, izmantojot visas piecas maņas. Skolēni mācās iepazīt citu kultūru pasaku tēlus, kā arī popularizē savus mīļākos pasaku tēlus no bērnības.
Multikulturāla sabiedrība ir Eiropas Savienības realitāte. Tas nozīmē, ka mācību process nedrīkst aprobežoties ar bilingvālas pieejas izmantošanu stundās. Lai skolēniem būtu interesanti, lai viņi būtu atvērti visam jaunajam, izglītības procesā tiek izmantota arī plurālistiskā pieeja valodām un kultūrām. Tā nozīmē vienlaicīgu vairāku (vai vismaz vairāk nekā vienu) valodu vai kultūru izmantošanu mācību procesā. Valodu zināšanas, it īpaši interese tās apgūt, paver jaunam cilvēkam daudz lielākas iespējas ne tikai Latvijas, bet arī kaimiņvalstu, piemēram, Lietuvas, Igaunijas vai Skandināvijas valstu darba tirgū.
Maltas vidusskolas direktora vietniece mācību jomā un kulturoloģijas skolotāja Sandra Štekele stāsta, ka šobrīd mācīties valodas ir norma, un ka skolā tiek meklēti aizvien jauni risinājumi, kā šo procesu skolēniem padarīt vieglāku. Tāpēc no 2013. gada Maltas vidusskolas skolotāji darbojas projektā „Jaunas pieejas valodu apguvē izveide Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs”, kas saīsinājumā saucas DELA-NOBA („Developing the Language Awareness approach in the Nordic and Baltic countries”) un ko finansē Eiropas Savienības programma „Nordplus Horizontal”. Skolotājas piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī gatavoja un aprobēja mācību materiālus savās skolās. 2015.gada martā Rīgā notika VISC (Valsts izglītības satura centrs) un Eiropas moderno valodu centra rīkotais seminārs par dalību projektos, kas saistīti ar inovatīvām un daudzveidīgām valodu apgūšanas programmām, no 2016. līdz 2020. gadam. Arī skolotāja I.Mironova apmeklēja šo semināru un iepazīstināja dalībniekus ar Maltas vidusskolas pieredzi. Īpašu interesi izraisīja informācija par izveidotajām projekta darba lapām visām klašu grupās, par skolēnu izveidotajām valodu biogrāfijām jeb konkrētajā dzimtā sastopamajām valodām. Jāatzīst, ka pedagogi pozitīvi vērtē jaunas pieejas ieviešanu valodu apguvē, tomēr reti kurš no viņiem šobrīd būtu gatavs to pielietot savā darbā.
Projektā piedalījās skolu pedagogi un universitāšu lektori no septiņām valstīm- Dānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Islandes, Somijas un Zviedrijas. Sīkāka informācija par projekta rezultātiem pagaidām ir atrodama sociālajā tīklā “Facebook”. Pēc noslēguma konferences, kas notiks aprīlī Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā, projekta dalībnieki vienosies, kādā veidā sagatavotos mācību materiālus padarīt pieejamus visu ES valstu pedagogiem un arī vecākiem, kuri grib, lai viņu bērni augtu atvērti multikulturālā sabiedrībā un būtu pilvērtīgi tās locekļi.

 

 

Projekta DELA-NOBA

(„Developing the Language Awareness approach in the Nordic and Baltic countries”)

koordinatore Inta Rimšāne

 

IMG 8658IMG 8661

 

IMG 8668IMG 8677

 

Dalies: