Cienījamie vecāki!

2018. gada 14. novembrī aicinām Jūs uz vecāku sapulci

  • Plkst. 16.00 klašu vecāku sapulces.
  • Plkst. 16.30 skolas vecāku kopsapulce (jaunajā zālē).

 

Dienas kārtībā:

  • Skolā realizējamās izglītības programmas un ārpusstundu darbs (fakultatīvi, interešu izglītības pulciņi).
  • Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības aktualizācija.
  • Mācību ekskursijas un programma ,,Latvijas skolas soma”.
Dalies: