Jau trešo gadu pēc kārtas Maltas vidusskola rīko vizuālās mākslas konkursu Rēzeknes novada skolām.

Šajā mācību gadā Maltas vidusskola turpināja piedalīties Skola 2030 rīkotajā projektā ,,Skola katram bērnam: iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē”. Viena no projekta ietvaros rīkotajām aktivitātēm skolā ir vizuālās mākslas konkursa ,,Mana skola’’ organizēšana. Konkursā tika aicināti piedalīties Rēzeknes novada 1. - 12. klašu skolēni. Mērķis - veicināt skolēnu piederības sajūtu savai skolai, rosināt interesi par skolas dzīvi, iepazīt to un ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību attēlot skolas lomu savā dzīvē, kā arī attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju, iztēli un radošumu, kopt un popularizēt dažādus vizuālās mākslas žanrus.

Konkursa apakštēmas: “Skolas vēsture”, “Skola nākotnē”, “Skolas dzīve”, “Nakts skolā”, “Skolotāji un skolēni, klases biedri”, “Skola dažādos gadalaikos”, “Skola rītā, dienā un vakarā” , “Skolas pasākumi un notikumi”, “Ceļš uz skolu”.

Konkursa darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija  Maltas bērnu un jauniešu centra metodiķe Inta Bule, Maltas vidusskolas direktores vietnieces mācību jomā Sandra Štekele un Larisa Borisova.

Pēc konkursa žūrijas vērtējuma tika noteikti laureāti dažādās vecuma grupās:

1.-2. klašu grupā:

1. vieta - Ratmirs Tumaševičs, 1.b, Aliks Semjonovs, 2.b klase,

2. vieta - Mišela Tumaševiča, 2.b klase,

3. vieta - Marija Zimova, 1.b klase (visi-Maltas vidusskola).

3.-4. klašu grupā: 

1. vieta - Didzis Darbi, 4.c klase (Rēzeknes novada speciālā pamatskola), Kristīne Siņavska, 4.a klase (Maltas vidusskola),

2. vieta - Valērija Romanova, 4.c klase, Melisa Apaidina, 4.a klase (Maltas vidusskola),

3. vieta - Agija Ivone, 4. klase (Verēmu pamatskola).

5.- 6. klašu grupā:

1. vieta - Agate Burbo, 5.c klase (Rēzeknes novada speciālā pamatskola),

2. vieta - Laura Baltā, 5.a klase (Viļānu vidusskola), Vadims Lavskis, 5.a klase (Maltas vidusskola),

3. vieta - Elīna Oļševska, 6.b klase, Sofija Fjodorova, 5.a klase (Maltas vidusskola).

7. - 9. klašu grupā:

1. vieta - Evija Jahnoveca, 7.a klase, Māra Kancāne, 9.a klase (Maltas vidusskola),

2. vieta - Arnis Ostrovskis,  9.a klase, Karīna Ņebogatova, 8.b klase, Daniels Lukašovs, 7.b klase (Maltas vidusskola),

3. vieta - Kate Sīle, 7. klase (Rēznas pamatskola), Viktorija Loginova, 9.b klase, Milāna Žagare, 7.a klase (Maltas vidusskola).

10. - 12. klašu grupā:

3. vieta - Darja Čistjakova, 12.a klase (Viļānu vidusskola).

Sveicam vizuālās mākslas konkursa laureātus!

Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem par radošo sniegumu!

Paldies konkursa žūrijai par ieguldīto darbu!

Vizuālās mākslas skolotāja Antoņina Vasiļjeva

Visus darbus var aplūkot >ŠEIT<

Konkursa laureātu darbi:

Dalies: