Jau otro gadu pēc kārtas Maltas vidusskola rīko vizuālās mākslas konkursu Rēzeknes novada skolām.

Šī gada vizuālās mākslas konkurss veltīts Maltas ciemata 85 gadu jubilejai. Tā, kā maltēnieši lepojas ar savu vietējās arhitektūras objektu - Zirgu pasta staciju, tad konkursa tēma bija saistīta ar pastu, pasta ceļiem, pasta pārvadājumiem, sūtījumiem.

Malta, agrākā Borovaja, veidojās par rosīgu ciemu pirms 180 gadiem, kad te ierīkoja zirgu pasta staciju ceļā Sanktpēterburga-Varšava. Pasta stacijas ēkas Maltā būvētas 1836.gadā un ir labi saglabājušās līdz šodienai. Zirgu pasta stacijās  varēja saņemt pasta pakalpojumus, mainīt zirgus, salabot pasta ratus, tās kalpoja par atpūtas vietu gan zirgiem, gan cilvēkiem pēc tālā ceļa, šeit varēja ieturēt arī maltīti un dabūt naktsmājas.

Konkursa mērķis un uzdevumi:

-rosināt interesi par Zirgu pasta stacijas vēsturi, par tās nozīmīgumu ceļā Sanktpēterburga-Varšava, kā arī vairāk iepazīt un ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību attēlot pasta lomu, darbību;

-attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju, iztēli un radošumu;

-kopt un popularizēt dažādus vizuālās mākslas žanrus.

Konkursa darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija māksliniece Vēsma Ušpele, Maltas bērnu un jauniešu centra metodiķe Inta Bule un Maltas vidusskolas direktores vietniece mācību jomā Sandra Štekele.

Pēc konkursa žūrijas vērtējuma tika noteikts divdesmit viens laureāts dažādās vecuma grupās:

1.-2. klašu grupā 1.vieta Vadimam Kononovam, 2.vieta Makarijam Alikam, 3.vieta Valērijai Marjanovai (Maltas vidusskola).

3.-4. klašu grupā 1.vieta Ignatam Alikam (Maltas vidusskola), Iļjam Kotovam (Maltas vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola), 2. vieta Jūlijai Kozlovskai (Maltas vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola), 3. vieta Anastasijai Kuprijanovai, Alīnai Nikulinai (Maltas vidusskola).

5.-6. klašu grupā 1.vieta Jūlijai Razumejevai (Maltas bērnu un jauniešu centrs), Ksenijai Leinišai (Maltas vidusskola), 2.vieta Aidai Doroščenokai, Elizabetei Utinānei (Maltas vidusskola), 3. vieta Elīnai Oļševskai, Martai Koroļonokai (Maltas vidusskola), Polinai Sopko (Tiskādu vidusskola).

7.-9. klašu grupā 1.vieta Violetai Kuzņecovai, 2.vieta Darjai Kuzņecovai, 3.vieta Dainim Žukovam (Maltas vidusskolas struktūrvienība Liepu pamatskola), Kristīnei Gruznovai, Rodionam Solovjovam (Maltas vidusskola).

10.-12. klašu grupā 2.vieta Lanai Povareščenkovai (Maltas vidusskola).

Vizuālās mākslas konkursa specbalvu ieguva Tarakanovu ģimene.

Sveicam vizuālās mākslas konkursa laureātus!

Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem par radošo sniegumu!

Paldies konkursa žūrijai par ieguldīto darbu!

Vizuālās mākslas skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče