2022./2023.m.g. Maltas vidusskola piedalās Skola 2030 projektā “Skola katram bērnam: iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē.” Viena no aktivitātēm ir vizuālās mākslas konkursa “Mana skola” organizēšana.

Konkursā tiek aicināti piedalīties Rēzeknes novada 1.-12.klašu skolēni. Mērķis - veicināt skolēnu piederības sajūtu savai skolai, rosināt interesi par skolas dzīvi, iepazīt un ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību attēlot skolas lomu, darbību, attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju, iztēli un radošumu, kopt un popularizēt dažādus vizuālās mākslas žanrus.

Konkursa apakštēmas:

  • “Skolas vēsture.”
  • “Skola nākotnē.”
  • “Skolas dzīve.”
  • “Nakts skolā.”
  • “Skolotāji un skolēni, klases biedri.”
  • “Skola dažādos gadalaikos.”
  • “Skola rītā, dienā un vakarā.”
  • “Skolas pasākumi un notikumi.”
  • “Ceļš uz skolu.”

Darbu iesniegšana līdz 2023. gada 10. martam Maltas vidusskolā. Sīkāka informācija nolikumā. Gaidām jūsu darbiņus!

Vizuālās mākslas skolotāja Antoņina Vasiļjeva.

Dalies: