Laika posmā no 2023.gada 2.decembra līdz 6. decembrim Rēzeknes Šaha klubā notika klasifikācijas turnīrs šahā 2. sporta klasēm, kurā piedalījās 10 dalībnieki no Rēzeknes BJSS, Viļāniem un Rēzeknes novada Sporta skolas.

Līdz šim ir notikušas jau vairākas projekta “Man Nav Vienalga” lekcijas, meistarklases, apmācības. Tagad jaunieši tiek aicināti būt aktīviem un iesaistīties KONKURSĀ.

Turpinās projekta “Man Nav Vienalga” aktivitātes! Tā ietvaros Maltas vidusskolas skolēni 28. novembrī piedalījās meistarklasē “Lieto sociālos tīklus gudri: TikTok un Instagram vizuālā identitāte, algoritmi un tendences”, kuru vadīja multimediju speciāliste un digitālā satura veidotāja Daiga Laizāne.

22. novembrī Maltas vidusskolas dabaszinību un matemātikas pulciņa “Domāju, pētu, radu” skolēni kopā ar skolotājām Jolantu Kotebo un Kseniju Orlovu, kā arī laboranti Marinu Šļahtu apmeklēja uzņēmuma SIA “ALAAS” vides klasi.

30.11.2023. Maltas vidusskolā viesojās ASV armijas Civilo attiecību komanda, kura 8.-12.klašu skolēnus iepazīstināja gan ar savu misiju, gan vadīja praktiskas nodarbības, kā sniegt pirmo palīdzību dažādu traumu gadījumos.

Piektdien, 24.novembrī Rēzeknes novadā, Maltas Šaha klubā, norisinājās Latgales Jauniešu šaha līgas VI sezonas komandu čempionāta 1.posma spēles. Pirmā etapā piedalījās reģiona 36 jaunie šahisti vecumā līdz 16 gadiem no Jēkabpils, Rēzeknes, Viļāniem un Maltas.

23.11. tulkotāji0002 min 123.11. tulkotāji0006 min23.novembrī Eiropas Savienībā tiešsaistē norisinājās tulkošanas konkurss "Juvenes Translatores", ko organizēja Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts.

 …Ap savu robežu, ap savu pašu zemi
Mēs rokās dodamies un vienprātībā cietā.
Kā vienā kalumā, kā vienā reizē lietā
Mēs cieši stājamies ap savu pašu zemi…
(Zinaīda Lazda)

10. novembrī Maltas vidusskolā notika Patriotu nedēļas ieskaņas pasākums, veltīts Lāčplēša dienai.