Š.g 6. oktobrī Maltas vidusskolas 4.b un 6.b klases skolēni kopā ar klases audzinātājām Antoņinu Vasiļjevu un Nadeždu Tarakanovu programmas “Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Ludzas Novadpētniecības muzeju - vienu no vecākajiem muzejiem Latgalē.

Maltas vidusskolas 4.a, 4.c klases skolēni devās uz Rēzekni, lai programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros piedalītos izzinošā nodarbībā Latgales vēstniecībā GORS ar izzinošiem elementiem. Gida pavadībā tika apskatītas GORA telpas, iepazīta horeogrāfijas, mēģinājumu zāle, kā arī aizkulišu telpas, kurās uzturas mākslinieki pirms došanās uz skatuvi. Bērniem bija iespēja noklausīties, kā skan bungas lielajā zālē, pārliecināties par zāles kvalitatīvo akustiku. Izbrīnu radīja tas, ka mazajā kinozālē ir logi.

Turpinot projekta "Man nav vienalga" aktivitātes, rudens sesijā piedāvājam tiešsaistes lekciju/diskusiju "Virtuālā realitāte – starp botiem, troļļiem, interneta huligāniem un ilūziju par anonimitāti", ko vadīs komunikācijas eksperte Kristīne Liepiņa.

Š.g 29. septembrī Maltas vidusskolas 5. c klases skolēni programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Lūznavas muižu. Iepazinās ar muižas ēkas vēsturi un parku atraktīvā gida (stāstnieces) Rutas pavadībā. Sākumā noklausījās nelielu stāstījumu par muižas vēsturi, par nosaukuma rašanos.

Kas ir skolotājs!? Skolotājs ir mirdzoša zvaigzne, kas motivē un pārliecina mūs spīdēt arvien spožāk un spožāk. Aiz katra bērna stāv skolotājs, kurš tic viņa spējām, prasmēm, talantiem.

Eiropas Zinātnieku nakts katru gadu notiek septembra pēdējā piektdienā, tas ir Eiropas līmeņa pasākums, šo pasākumu organizē visās Eiropas Savienības valstīs, lai popularizētu pētniecības un inovāciju aktivitātes, veicinātu izpratni par zinātnieku darbu un tā ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi, kā arī rosinātu jauniešus izvēlēties zinātnieka karjeru. Plašākai sabiedrībai tiek atvērtas augstskolas, universitātes un zinātniskie institūti, lai ikviens interesents var tikties ar pētniekiem, doties ekskursijās, skatīties šovus, piedalīties eksperimentos un diskusijās.

13.septembrī Maltas vidusskolas 6.a un 6.b klašu skolēni kopā ar skolotājām Jolantu Kotebo un Kseniju Orlovu devās uz Janapoles mežu, kur piedalījās LVM Meža ekspedīcijā.

Mežā tika pavadītas vairākas stundas, kuras bija piepildītas ar aktīvām un izglītojošām nodarbībām. Skolēni ekspedīcijas laikā pastaigājās pa Janapoles mežu, meklējot norādes līdz nākamai pieturas vietai, kur Latvijas valsts mežu darbinieki sagaidīja skolēnus ar interesantiem, daudzveidīgiem un prakstiskiem uzdevumiem. Katrs skolēns un skolotāji saņēma arī nepeiciešamos materiālus, darba burtnīcu un parastos zīmuļus, kuri noderēja uzdevumu izpildē.

Š.g. 8. septembrī Maltas vidusskolā aizvadīta viena enerģiska diena.

1.-8. klašu skolēni mēroja savus spēkus orientēšanā kur pašiem bija jāizdomā sava stratēģija, kā veiksmīgi nokļūt līdz norādītajam punktam, kā arī piedalījās sporta skolotāju izveidotajās 18 šķēršļu pārvarēšanas stacijās, kur bērni ar lielu prieku un interesi veica daudzveidīgus un dažādas grūtības uzdevumus. Šķēršļu pārvarēšanas staciju aktivitātes attīstīja skolēnu koordinācijas, veiklības, ātruma un vispārējo izturības līmeni.

No 18. līdz 19. septembrim 36 Latgales jaunieši apmeklēja Eiropas Parlamentu Briselē. Esmu lepns, ka šo jauniešu vidū biju arī es, Maltas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes prezidents Viktors Šemeņevs.

Vasara ir paskrējusi nemanot, jaunais mācību gads ir klāt!

Arī Maltas vidusskolas skolēni 2023./2024. mācību gadā startē ar jauniem spēkiem un idejām! 13.septembrī notika pirmā projekta “Man nav vienalga” dalībnieku tikšanās jaunajā mācību gadā.

Šīs tikšanās galvenai mērķis bija noskaidrot aktuālās problēmas jauniešu vidū un skolā.