Š. g. 28. aprīlī pieci Maltas vidusskolas pedagogi piedalījās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” profesionālās pilnveides programmas “Skola katram bērnam: Iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē” nodarbībās Rīgā. Pārstāvji no 58 Latvijas izglītības iestādēm dalījās pieredzē par iekļaujošas izglītības lomu katra bērna un jaunieša izaugsmē.

Jau trešo gadu pēc kārtas Maltas vidusskola rīko vizuālās mākslas konkursu Rēzeknes novada skolām.

Šajā mācību gadā Maltas vidusskola turpināja piedalīties Skola 2030 rīkotajā projektā ,,Skola katram bērnam: iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē”. Viena no projekta ietvaros rīkotajām aktivitātēm skolā ir vizuālās mākslas konkursa ,,Mana skola’’ organizēšana. Konkursā tika aicināti piedalīties Rēzeknes novada 1. - 12. klašu skolēni. Mērķis - veicināt skolēnu piederības sajūtu savai skolai, rosināt interesi par skolas dzīvi, iepazīt to un ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību attēlot skolas lomu savā dzīvē, kā arī attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju, iztēli un radošumu, kopt un popularizēt dažādus vizuālās mākslas žanrus.

ORGANIZATORS:

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola.

KONKURSA MĒRĶIS:

Rosināt dalībniekus radoši izpausties un attīstīt sevi caur vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem.

KONKURSA UZDEVUMI:

  • Attīstīt radošo domu un ļaut tai materializēties vizuālajos mākslas darbos klausoties latviešu tautas mūzikas skaņdarbus etno un folk ritmos.
  • Iesaistīt bērnus un jauniešus latvisko tradīciju iepazīšanā caur skaņdarbiem, ļaut apzināt savas nacionālās kultūras un tradīciju bagātības.
  • Veicināt piederību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai.
  • Radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, pedagogiem un māksliniekiem, iegūt jaunus draugus un idejas.

Š.g. 29. - 30. aprīlī pieci Maltas vidusskolas skolēni piedalījās keramikas simpozijā “MASKU BALLE” Podnieku dienu pasākumu ietvaros.

Dalībnieki: Rēzeknes novada mākslas skolu, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studenti, kā arī Viļānu un Nautrēnu bērnu mākslas skolu filiāļu audzēkņi.

Sestdien, 29. aprīlī Rēzeknes ARPC “Zeimuļs” notika Latvijas Skolu šaha olimpiādes Latgales fināls. Skolēni spēlēja ar laika kontroli 12 minūtes plus 5 sekundes par gājienu. Skolēni spēlēja trīs grupās: 1.-4. klase, 5.-8. klase, 9.-12. klase.

26.-27. aprīlī Maltas vidusskolas audzēkne Alesja Komlajeva piedalījās projektā “Leader School for School Leaders” Rēzeknes Tehnikumā Rēzeknē. Projekta mērķis bija stiprināt jaunos līderus no Latgales skolu skolēnu pašpārvaldēm, attīstot dzimumu līderības prasmes.

Veselības ministrija šogad Eiropas Sociālā fonda projektā "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" īsteno nacionāla mēroga sabiedrības informēšanas kampaņu par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu. Kampaņai izvēlēts sauklis "CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU!", kas iezīmē atvērtas sarunas nozīmību.

12

No šī gada 18. aprīļa līdz 21. aprīlim Latvijā viesojās izglītības ekspertu grupa no Agderes pašvaldības (Norvēģija). Vizītes laikā pedagogi Hege Elizabeth Fjelldal (Arendāle), Alfhilde Kristensena un Frederiks Hestenes (Risora), kā arī Tharalds T. Lundvall (Junior Achievement Norway) uzņēmējdarbības izglītības darbnīcās “Metodes uzņēmējdarbības izglītības mācību stundās”, kuras notika gan Rēzeknē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, gan Daugavpilī Daugavpils Valsts ģimnāzijā, dalījās pieredzē par metodēm mācību stundās, tika demonstrētas dažādas aktivitātes, paņēmieni, instrukcijas, kā veidot un pasniegt mācību saturu interesanti un aizraujoši.

Otrdien, 2023. gada 25.04., Latgales vēstniecībā GORS Maltas vidusskolas 12. klases audzēkņi – Maksims Timofejevs, Aiga Greiža, Sintija Elizabete Ratnika, Indra Koroļonoka, Amanda Afanasjeva, Daniela Danilova – apmeklēja Rakstniecības un mūzikas muzeja sadarbībā ar Latgales vēstniecības GORS jaunrades darbnīcas jauniešiem "Ko tu dari, kad nedari", iedvesmojoties no jaunatklātā 77tā Eduarda Veidenbauma dzejoļa. Jaunieši padziļināti analizēja Veidenbauma mantojumu, izpaudās jaunradē (tekstrade, skaņveide, dzejas un mūzikas mijiedarbība), strādāja komandā un apliecināja publiskas uzstāšanās prasmes.

Skola ir viena no tām sabiedrības vietām, kur īpaši aktīvi notiek informācijas plūsmas un vērtību apmaiņa starp dažādām paaudzēm un ir nepieciešams izmantot dažādas metodes, lai būtu rezultāts. Var padzirdīt slāpstošo, ja krūzē ir ūdens, tāpēc krūzei jābūt piepildītai – tāpēc daudzi novada skolotāji izmantoja iespēju, ko sniedza biedrība “Miromida”(LV) un E-Academy (Bulgārija)ar Erasmus+ un JSPA līdzfinansējumu (laika rāmis: septembris 2022 – augusts 2023)– piedalīties projektā “EmoTrain” (Nr. 2022-1-LV02-KA210-YOU-000084555).

26. aprīlī noslēdzās Rēzeknes novada izglītības un sporta pārvaldes organizētais konkurss “Erudīts 2023” četru spēļu cikls. Šogad Rēzeknes novada skolēnu komandas meklēja atbildes uz jautājumiem par un ap UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu. Četrās spēļu kārtās skolēni iepazina Eiropas, Āzijas, Amerikas un Āfrikas valstu UNESCO Pasaules mantojumā iekļautās vietas.

Konkursā piedalījās sešas komandas – Kaunatas, Viļānu, Dricānu, Austrumlatvijas Tehnoloģiju, Maltas un Nautrēnu vidusskolas.