IMG 20180324 133726

Sestdien, 24. martā, četri Maltas vidusskolas skolēnu robotikas komandas “Malta” pārstāvji, Solveiga Lozda (6.a), Sintija Potapova (6.a), Rainers Krops (4.a) un Dmitrijs Titovs (6.b) piedalījās pirmajās Rēzeknes novada LEGO robotikas sacensībās, kuras organizēja Jaunstrūžānu pamatskola sadarbībā ar Rēzeknes novada Izglītības pārvaldi un Stružānu pagasta pārvaldi. Pasākumā kopumā piedalījās sešas komandas no Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas, tāpat no Gulbenes, Preiļiem, Viļāniem un Aknīstes.

20180315 134006

Pavasara brīvdienās Maltas vidusskolas skolēniem projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros bija iespēja doties mācību vizītē uz augsto tehnoloģiju uzņēmumu “AHHAA” un Ledus laikmeta centru Igaunijā. Braucienā piedalījās piecdesmit 1.-9.kl. skolēnu.

IMG 8902UNESCO 2018. - 2028. gadu pasludinājusi par Starptautisko desmitgadi "Ūdens ilgtspējīgai attīstībai", tāpēc 46. Starptautiskā bērnu mākslas izstādes - konkursa "Lidice 2018" tēma ir "Ūdens".

img 0017>Skatīt fotogaleriju<

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 7.-12. klašu skolēniem 22.februārī bija iespēja apmeklēt karjeras atbalsta pasākumu “Karjeras laboratorija”.

zvirbulisNovada skatuves runas konkursa „Zvirbulis - 2018” rezultāti:

 

2.b kl. MILĀNA ŽAGARE – I pakāpe (skolotājas - L. Maslobojeva, I. Romančuka)

3.a kl. KRISTĪNE GRUZNOVA - Pateicība par piedalīšanos (skolotāja - R.Dzene)

5.a kl. EMĪLS ČERNIŠEVS - II pakāpe (skolotāja - S.Babre)

5.b kl. VALĒRIJA RUMJANCEVA – III pakāpe (skolotājas – N. Rumjanceva, V. Petrušenkova)

8.a kl. EDVARDS ŠTEKELS - Pateicība par piedalīšanos (skolotāja - I.Greiža)

 11.a kl. DINA BELEVIČA - I pakāpe (skolotāja - I.Greiža)

 11.b kl. DALILA TUMAŠEVIČA – II pakāpe (skolotājas – N. Romane, A. Purviņa)

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par sniegumu! Lepojamies!

Vēlam skaistu izdošanos arī turpmāk!

IMG 9864

Vizu, vizu Metenīti no kalniņa lejiņā...

Laikā, kad īsās ziemas dienas kļūst garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi un saulīte silda arvien siltāk un patīkamāk, mēs svinam Meteņus.

05.01.2018 Maltas vidusskolas skolotāji piedalījās kursos "Audzināšanas vadlīnijas izglītības procesā".

Kursu tēmas:

  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība".
  • Audzināšanas mērķis, uzdevumi un izkopjamie tikumi.
  • Izglītības iestādes un pedagoga atbildība audzināšanas procesa organizēšanā un vadīšanā.
  • Nacionālās identitātes, valstiskuma apziņas, patriotisma un lojalitātes Latvijas valstij izkopšana audzināšanas procesa ietvaros.
  • Valsts svētki, atceres un atzīmējamās dienas un valsts simbolu lietošana izglītības iestādē.

Kursu vadītājas:

  • direktora vietnieces audzināšanas jomā Lija Kļaviņa-Lozda, Anita Purviņa

Fotogalerija

 

IMG 20180127 124325

Sestdien, 27. janvārī, desmit Maltas vidusskolas skolēnu komanda "Malta" -  Solveiga Lozda (6.a), Sintija Potapova (6.a), Vladislavs Čerņavka (6.b), Rainers Krops (4.a), Edvards Štekels (8.a), Dmitrijs Titovs (6.b), Vlads Ulass (6.b), Maksims Šics (6.b), Marks Tučs (4.a), Arnis Ostrovskis (4.a) piedalījās Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas “Robotikas čempionātā 2018”, kurā robotu būves entuziastiem bija iespēja demonstrēt savas un savu robotu prasmes un iemaņas deviņās disciplīnās:

Minisumo, Lego sumo, iRobot sumo, Līnijsekošana Lego un brīvā konstrukcija, Folkrace Lego un brīvā konstrukcija, Freestyle un VEX robotika

...Kaut varētu Adventa laiks

tik daudz Gaismas dvēselē sēt,

Viens pret otru lai mīļumā spētu

mēs šai pasaulē uzziedēt...

Mums  skolā ikkatra diena paiet skrējienā uz visām četrām debespusēm vienlaikus. Nereti ieskrienamies tā, ka nepamanām to, kas notiek tepat mums blakus. Tāpēc labi, ka ir svētki, kad mēs beidzot apstājamies, uz mirkli piesēžam un aizdomājamies par to, ko svētki nozīmē katram no mums atsevišķi un visiem kopā. Un mēs allaž nonākam pie secinājuma, ka īsteni un sirdi sildoši svētki ir tādi, kas ir pašu radīti...

Mēs, Maltas vidussskolas skolēni, skolēnu vecāki, skolotāji radījām šādus svētkus  44 Maltas veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekiem.

Ļoti cien. skolēni, skolēnu vecāki, skolotāji!

Vissirsnīgākais Paldies par Jūsu sirds siltumu, iejūtību, labestību...

Vissirsnīgākais Paldies par dāvaniņām, kuras Jūs sarūpējāt... 

1

27. janvārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā norisinājās Jaunsardzes telpu orientēšanās sacensību 2. posms. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 250 jaunsargu un 60 orientēšanās entuziastu, kuru vidū bija 11 skolēni no Maltas vidusskolas un Maltas speciālās internātpamatskolas.

 

>FOTOGALERIJA<

 

Sestdien, 16. decembrī, četru Maltas vidusskolas skolēnu komanda "Malta" -  Edvards Štekels (8.a), Vladislavs Čerņavka (6.b), Vjačeslavs Kirilovs (4.b) un Rainers Krops (4.a) piedalījās Transporta un sakaru institūta (TSI) organizētajā robotikas turnīrā, kurā robotu būves entuziastiem bija iespēja demonstrēt savas un savu robotu prasmes un iemaņas astoņās disciplīnās:

Mini Sumo, Lego Sumo, Līnijksekošana, Lego Līnijksekošana, Folkreiss, Lego Folkreiss, Labirints un Lego Labirints.