Daudzu gadu garumā Maltas vidusskolas latviešu valodas un vizuālās mākslas skolotājas ir iesaistījušas skolēnus latgaliešu dzejnieces un bērnu rakstnieces Naaizmērstules (īst. v. Rozālija Tabine) veltītajā Latgales Lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursā.

Informatīvais video par Maltu tapis latviešu valodas I (pamatkursa) stundu ietvaros. Tēma: "Mediji, valoda un ietekme" ("Lingvistiskās uzvedības ētika medijos").
Video autori: 11.2/3 klases skolēni - Angelina Poplavska, Gabriela Borisova, Kristers Tučs, 11.1.klases skolniece Ksenija Šmaukstele.
Konsultante - latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Greiža

Maltas vidusskolas 2. abc klases skolēni 19. oktobrī apmeklēja Ludzas Novadpētniecības muzeju, kur piedalījās muzejpedagoģiskajā programmā "Pieloc, māsiņ, skolas  somu!", Brīvdabas nodaļas apskatē gida pavadībā. Atpakaļceļā uz mājām iepazinās ar Latgales vēstniecību GORS, kur piedalījās izzinošā nodarbībā ar izzinošiem elementiem.

Turpinot īstenot kultūrizglītības programmu "Latvijas skolas soma", 2023. gada 12. oktobrī Maltas vidusskolas 10. klases skolēni apmeklēja Līvānu stikla un amatniecības centru, kur iepazinās ar ekspozīciju "Līvānu stikla muzejs", vēsturisko ekspozīciju "Amatnieki Latgalē 19. - 20. gs.", kā arī  apskatīja Ivetas Kārkles adījumu un tamborējumu izstādi "Laikaapstākļu krāsas". Vidusskolēniem bija iespēja iepazīties ar stikla fabrikas vēsturi, stikla veidošanas tradīcijām, apskatīt stikla pūšanas darbnīcu.

Izmaiņas skolēnu pārvadājumu maršrutos, kas stāsies spēkā pirmdien, 30.10.2023.
Izmaiņas maršrutos var apskatīt >šeit< un tās ir iekrāsotas sarkanā krāsā!

Ikgadējās Karjeras nedēļas ietvaros Maltas vidusskolas skolēni apmeklēja Junior Achievement Latvia organizēto Latvijas lielāko uzņēmējdarbības iedvesmas konferenci “#UzdrīkstiesUzvarēt 2023”, kas 2023. gada 19. oktobrī norisinājās Ķīpsalā un vienuviet pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu – ap 6500 jauniešu no visas Latvijas.

Piektdien, 20. oktobrī, Rēzeknē ARPC “Zeimuļs” notika IX Latgales jauno šaha amatieru čempionāts. Tas pulcēja dalībnieku skaitu (60 dalībnieki) no Rēzeknes, Jēkabpils, Viļāniem, Maltas un Tilžas (Balvu novada). Turnīrs ir "pierakstījies" centrā "Zeimuļs" kopš tā dibināšanas dienas 2014.gada rudenī.

Š.g. 20. oktobrī Maltas vidusskolas 5.a un 6.a klases skolēni kopā ar klases audzinātājām Jolantu Kotebo un Kseniju Orlovu, programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros, apmeklēja Daugavpils Skrošu Rūpnīcu.

Daugavpils Skrošu Rūpnīca ir vienīgā rūpnīca Baltijā, kurā atrodas Eiropā vecākais skrošu liešanas tornis un kur joprojām notiek skrošu liešana.

Lai sacenstos par stiprākās šaha komandas godu 24 komandas no dažādām Latvijas vietām 2023. gada 21. oktobrī ieradās Rīgā. Šahistu komandas sastāvēja no četriem spēlētājiem. Dalībnieku skaits turnīrā bija 106 bērni un jaunieši vecumā līdz 16 gadiem.

Čempionātu izspēlēja 9 kārtās ar laika kontroli 10 minūtes katram uz visu partiju plus 5 sekundes par gājienu.

18. oktobrī Maltas vidusskolas dabaszinību un matemātikas pulciņa "Pētu, domāju, radu" skolēni devās apmeklēt Rāznas Nacionālā parka ievērojamākos objektus. Daži no pulciņa dalībniekiem ir arī Rāznas Nacionālā parka jaunie rendžeri.

Skolēni apmeklēja Mākoņkalnu, Jaunstašuļu akmeņu taku un ieguva zināšanas par dižakmeņiem. Rāznas Nacionālā parka dabas centrā, kas atrodas Lipuškos, skolēni piedalījās vides izziņas aktivitātēs. Guva priekšstatu par Rāznas ezera ūdens iemītniekiem. Skolēniem ļoti patika spēle par lašu nārstu.