2023.gadā paiet 20 gadi, kopš UNESCO pieņēma Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. 50.gadadienu svinēs arī organizācija “Starptautiskā deju padome” (“Apvienoto deju Nācija”). Ņemot to vērā, 51. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam “LIDICE 2023” tika noteikta tēma - DEJA.

Maltas vidusskolas vadība sadarbībā ar Skolas vecāku padomi 2022. gada beigās un 2023. gada 19. janvārī organizēja kopumā četras lekcijas, ko vadīja ārsts-narkologs Jāzeps Korsaks, informējot par izplatītākajam atkarībām, apreibinošām vielām un to ietekmi uz bērnu un pieaugušo veselību. Lekcijas notika 7., 8. un 9. klašu grupā, kā arī atsevišķi tika runāts ar skolēnu vecākiem.

7.-8. janvārī Daugavpilī projekta "EmoTrain Latgale" ietvaros notika mācības skolotājiem, ko organizēja biedrība "Miromida" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta mērķis bija sniegt iespēju skolotājiem no Latgales stiprināt medijpratības un kritiskās domāšanas prasmes, rast balansu savā dzīvē, lai paaugstinātu motivāciju darbam ar jauniešiem, kā arī veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp reģiona skolām. Projektā piedalījās 28 pedagogi no 13 Latgales reģiona skolām. Maltas vidusskolu pārstāvēja skolotājas Sandra Štekele, Ksenija Orlova un Olga Lavrenova.

ELFLA LOGO

"Rēzeknes rajona kopienu partnerība" rīkotajā projektu konkursā Maltas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" līdzfinansēts projekts Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000012 "Tautas tērpu iegāde Maltas vidusskolas 1.–3. klašu un 8.–9. klašu tautas deju kolektīviem".

Projektā tika iegādāts tautas tērps, tajā skaitā meiteņu svārki (21 gab.), meiteņu garās linu blūzes (21 gab.), meiteņu vilnas zeķes (12 gab.), zēnu bikses (9 gab.), zēnu balti linu krekli (18 gab.), zēnu vilnas zeķes (9 gab.).

Apsveikums

2022./2023.m.g. Maltas vidusskola piedalās Skola 2030 projektā “Skola katram bērnam: iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē.” Viena no aktivitātēm ir vizuālās mākslas konkursa “Mana skola” organizēšana.

Jau piekto gadu Maltas vidusskolas skolēniem programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros ir nodrošināta iespēja regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, pieredzot vismaz vienu kultūras un mākslas norisi katrā mācību semestrī.

Maltas vidusskolas skolēni ziemas brīvlaiku pavada lietderīgi. 27.12.2022. Maltas vidusskolas skolēni Viesturs Liepiņš, Gustavs Liepiņš, Arnis Ostrovskis, Everita Štekele, Marks Tučs, Viktors Šemeņevs, Emīls Černiševs, Jānis Gudriks un Raivis Madelāns kopā ar skolotājām Kseniju Orlovu, Olgu Lavrenovu, Ritu Saukāni un Innu Mironovu, projekta INTEGRa ietvaros, apmeklēja Daugavpils Inovāciju centru.

Gandrīz divu gadu garumā Maltas vidusskola iesaistījās projektā INTEGRa (Network of technology INTEGRAtionists in pupils informal education). Projekta mērķis ir izveidot interešu izglītības skolotāju speciālistu tīklu, atjaunot un dažādot esošo interešu izglītības pulciņu piedāvājumu, liekot uzsvaru uz tehnoloģiju integrēšanu darbā ar dažādiem skolēniem, arī ar īpašām vajadzībām.