ORGANIZATORS:

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola.

KONKURSA MĒRĶIS:

Rosināt dalībniekus radoši izpausties un attīstīt sevi caur vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem.

KONKURSA UZDEVUMI:

  • Attīstīt radošo domu un ļaut tai materializēties vizuālajos mākslas darbos klausoties latviešu tautas mūzikas skaņdarbus etno un folk ritmos.
  • Iesaistīt bērnus un jauniešus latvisko tradīciju iepazīšanā caur skaņdarbiem, ļaut apzināt savas nacionālās kultūras un tradīciju bagātības.
  • Veicināt piederību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai.
  • Radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, pedagogiem un māksliniekiem, iegūt jaunus draugus un idejas.

Š.g. 29. - 30. aprīlī pieci Maltas vidusskolas skolēni piedalījās keramikas simpozijā “MASKU BALLE” Podnieku dienu pasākumu ietvaros.

Dalībnieki: Rēzeknes novada mākslas skolu, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studenti, kā arī Viļānu un Nautrēnu bērnu mākslas skolu filiāļu audzēkņi.

Sestdien, 29. aprīlī Rēzeknes ARPC “Zeimuļs” notika Latvijas Skolu šaha olimpiādes Latgales fināls. Skolēni spēlēja ar laika kontroli 12 minūtes plus 5 sekundes par gājienu. Skolēni spēlēja trīs grupās: 1.-4. klase, 5.-8. klase, 9.-12. klase.

26.-27. aprīlī Maltas vidusskolas audzēkne Alesja Komlajeva piedalījās projektā “Leader School for School Leaders” Rēzeknes Tehnikumā Rēzeknē. Projekta mērķis bija stiprināt jaunos līderus no Latgales skolu skolēnu pašpārvaldēm, attīstot dzimumu līderības prasmes.

12

No šī gada 18. aprīļa līdz 21. aprīlim Latvijā viesojās izglītības ekspertu grupa no Agderes pašvaldības (Norvēģija). Vizītes laikā pedagogi Hege Elizabeth Fjelldal (Arendāle), Alfhilde Kristensena un Frederiks Hestenes (Risora), kā arī Tharalds T. Lundvall (Junior Achievement Norway) uzņēmējdarbības izglītības darbnīcās “Metodes uzņēmējdarbības izglītības mācību stundās”, kuras notika gan Rēzeknē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, gan Daugavpilī Daugavpils Valsts ģimnāzijā, dalījās pieredzē par metodēm mācību stundās, tika demonstrētas dažādas aktivitātes, paņēmieni, instrukcijas, kā veidot un pasniegt mācību saturu interesanti un aizraujoši.

Skola ir viena no tām sabiedrības vietām, kur īpaši aktīvi notiek informācijas plūsmas un vērtību apmaiņa starp dažādām paaudzēm un ir nepieciešams izmantot dažādas metodes, lai būtu rezultāts. Var padzirdīt slāpstošo, ja krūzē ir ūdens, tāpēc krūzei jābūt piepildītai – tāpēc daudzi novada skolotāji izmantoja iespēju, ko sniedza biedrība “Miromida”(LV) un E-Academy (Bulgārija)ar Erasmus+ un JSPA līdzfinansējumu (laika rāmis: septembris 2022 – augusts 2023)– piedalīties projektā “EmoTrain” (Nr. 2022-1-LV02-KA210-YOU-000084555).

26. aprīlī noslēdzās Rēzeknes novada izglītības un sporta pārvaldes organizētais konkurss “Erudīts 2023” četru spēļu cikls. Šogad Rēzeknes novada skolēnu komandas meklēja atbildes uz jautājumiem par un ap UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu. Četrās spēļu kārtās skolēni iepazina Eiropas, Āzijas, Amerikas un Āfrikas valstu UNESCO Pasaules mantojumā iekļautās vietas.

Konkursā piedalījās sešas komandas – Kaunatas, Viļānu, Dricānu, Austrumlatvijas Tehnoloģiju, Maltas un Nautrēnu vidusskolas.

Veselības ministrija šogad Eiropas Sociālā fonda projektā "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" īsteno nacionāla mēroga sabiedrības informēšanas kampaņu par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu. Kampaņai izvēlēts sauklis "CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU!", kas iezīmē atvērtas sarunas nozīmību.

Šī gada 21. aprīlī 12. ½  klases skolēni organizēja konferenci. Aiga, Anastasija, Sintija, Patrīcija, Viktorija, Dainis, Henriete un Amanda aprīļa un marta mēnešus strādāja pie konferences par tēmu - izglītība.

Konferenci vadīja un organizēja paši skolēni angļu valodā, kas bija ne tikai lielisks veids, kā attīstīt vadības prasmes, bet arī nodrošināja jaunajai paaudzei iespēju būt aktīvākiem un līdzdalīgiem sabiedrības dzīvē.

Otrdien, 2023. gada 25.04., Latgales vēstniecībā GORS Maltas vidusskolas 12. klases audzēkņi – Maksims Timofejevs, Aiga Greiža, Sintija Elizabete Ratnika, Indra Koroļonoka, Amanda Afanasjeva, Daniela Danilova – apmeklēja Rakstniecības un mūzikas muzeja sadarbībā ar Latgales vēstniecības GORS jaunrades darbnīcas jauniešiem "Ko tu dari, kad nedari", iedvesmojoties no jaunatklātā 77tā Eduarda Veidenbauma dzejoļa. Jaunieši padziļināti analizēja Veidenbauma mantojumu, izpaudās jaunradē (tekstrade, skaņveide, dzejas un mūzikas mijiedarbība), strādāja komandā un apliecināja publiskas uzstāšanās prasmes.

K. GruznovaR. Laškovs

No 14. līdz 16. aprīlim Rēzeknes Šaha klubā notika klasifikācijas turnīrs šahā 2. sporta klasēm, kura piedalījās 14 skolēni no Rēzeknes BJSS un Rēzeknes novada Sporta skolas. Turnīrs notika pēc riņķa sistēmas, FIDE noteikumiem, 14 kārtas, laika kontrole 30 minūtes plus 30 sekundes par gājienu katram dalībniekam līdz partijas beigām. Zēni un meitenes spēlēja kopā.