educationApsveicam 12. klases skolnieci Mariju Kaļiņinu ar iegūto 3. vietu 40. Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē (Mākslas zinātnes sekcijā) par zinātniski pētniecisko darbu "Metāla kalumi kā viens no būtiskākajiem jūgendstila dekoratīvajiem elementiem Lūznavas muižas ēkā".

 

Darba vadītāja Sandra Štekele.

educationSveicam 7. klases skolēnu Raiti Danielu Zvīdriņu un skolotāju Initu Kurmi ar iegūto 3. vietu Latgales reģiona 13. atklātajā matemātikas olimpiādē!

educationSveicam 9.a klases skolēnu Žani Lāci ar iegūto 3. vietu un 9.a klases skolnieci Elīnu Madelāni ar iegūto 2. vietu Latgales reģiona 3. atklātajā angļu valodas olimpiādē!

 

Abiem skolotāja Inna Mironova.

educationApsveicam: 

12. klases skolnieci Mariju Kaļiņinu ar iegūto III pakāpes diplomu Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā, kulturoloģijas sekcijā;

11. klases skolnieci Vitu Tarasiku ar iegūto 3.vietu 6. atklātajā Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē;

11. klases skolnieci Ligitu Krūzu ar iegūto Atzinību 6.atklātajā Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē.

Visām trim skolotāja Sandra Štekele

educationSveicam 4. klases skolnieci Lanu Povareščenkovu un skolotāju Ludmilu Maslobojevu ar iegūto 3. vietu Latgales reģiona 13. atklātajā matemātikas olimpiādē!

Image6

 

 Apsveicam 11. klases skolnieci
Vitu Tarasiku un skolotāju Regīnu Bikoviču
ar iegūto 3. vietu krievu valodas olimpiādē valsts posmā!

2016.gadā aprit 70 gadi, kopš dibināta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija. Atzīmējot šo gadadienu, UNESCO Čehijas Republikas Nacionāla komisija aicinājusi 44.starptautisko bērnu mākslas izstādi-konkursu „Lidice 2016” veltīt tēmai „Skola? Izglītība!”
Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija.
            Konkursam tika iesūtīti 897 darbi no 53 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 196 darbi. Visi šie darbi tiks eksponēti arī vēlāk Čehijā.

            Konkursā piedalījās arī daudzi skolēni no Rēzeknes novada, no kuriem 11 skolēni 2016.gada 18.februārī tika uzaicināti uz Rīgu, kur Latviešu biedrības namā tika pasniegti pateicības raksti un piemiņas dāvanas par uzvaru konkursā „Lidice 2016” Latvijas kārtā.

 

“Šodien jūsu klase ir saņēmusi mistisku vēstuli, tāpēc jums visiem būs jākļūst par valodu detektīviem un jāatrod sūtītājs, taču vispirms jāsaprot, kas vēstulē ir rakstīts”, tā stundas sākumā 8.klases skolēnus informē Rēzeknes novada Maltas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Skaidrīte Babre un izdala darba lapas ar šādu tekstu “Jeg hedder Thomas. Jeg er elleve år gammel. Jeg bor i København. I min fritid spiller jeg fodbold, og jeg spiller også klaver”.

Ir veikti papildinājumi Skolēnu iekšējās kārtības noteikumos.

12. Izglītības iestādē tiek veikta ārējā un iekšējā videonovērošana personu svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības, kā arī skolas īpašuma aizsardzībai.

 

Papildinājumi veikti 10.02.2016. (rīkojums Nr. 1.10/22), stājas spēkā 23.02.2016.

Image5

 

 Apsveicam 9. klases skolēnu
Žani Lāci un skolotāju Valentīnu Čepeli
ar iegūto 2. vietu vēstures olimpiādē valsts posmā!

8.februārī Rēzeknē notika novada skatuves runas konkurss mazākumtautību plūsmā.

 

Tajā piedalījās:

1. Tatjana Tarakanova – 11.b klase, pateicība

2. Lilija Orlova – 10.b klase, III pakāpes diploms

3. Valērija Rumjanceva – 3.b klase, pateicība

4. Laura Igaune – 2.b klase, pateicība

 

 

9.februārī Rēzeknē notika novada skatuves runas konkurss latviešu valodas plūsmā.

 

Tajā piedalījās:

1. Emīls Černiševs – 3. klase, pateicība