1

Izproti sava bērna bailes - jauns 12 nodarbību cikls bērniem un vecākiem negatīvas pieredzes mazināšanai
Dzīvē ne vienmēr viss notiek kā skaistā grāmatā. Katram no mums kādreiz nākas saskarties ar grūtībām, pārdzīvojumiem, nelaimēm, kurām nereti nespējam saskatīt nedz sākumu, nedz galu.

1. Septembris - Zinību diena

9.00 - svinīgs pasākums, uzsākot jauno 2016./2017. mācību gadu (pie 1. korpusa piebūves)

9.40 - klases audzinātāja stunda

10.30 - autobusi uz mājām

 

Tehnisku iemeslu dēļ svinīgajā pasākumā "Skolas lepnums 2016" netika apbalvoti visi uzaicinātie vecāki.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Paldies vecākiem par atbalstu bērnu talantu izkopšanā.

 

Skolas administrācija.

Sadaļā "Olimpiādes" ir pieejama tabula ar 2015./2016. mācību gada apkopotiem olimpiāžu rezultātiem!

2. jūnijā, plkst. 15.00, Maltas daudzfunkcionālajā zālē notiks nākošo pirmklasnieku vecāku sapulce.

2 июня, в 15.00, в Малтском многофункциональном зале будет собрание для родителей будущих первоклассников.

 

educationSveicam 7. klases skolēnu Raiti Danielu Zvīdriņu un skolotāju Initu Kurmi ar iegūto 3. vietu Latgales reģiona 13. atklātajā matemātikas olimpiādē!

Šī gada 20. aprīlī Maltas vidusskolas un Liepu pamatskolas, 6. a, 6. b un 6. l klases, skolēni devās mācību ekskursijā uz Lubānu un Lubānas novadu. Ekskursija tika organizēta starpdisciplināro mācību priekšmetu projekta ietvaros „Homo erectus. Veni, vidi, vici!”.

educationSveicam 9.a klases skolēnu Žani Lāci ar iegūto 3. vietu un 9.a klases skolnieci Elīnu Madelāni ar iegūto 2. vietu Latgales reģiona 3. atklātajā angļu valodas olimpiādē!

 

Abiem skolotāja Inna Mironova.

educationApsveicam 12. klases skolnieci Mariju Kaļiņinu ar iegūto 3. vietu 40. Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē (Mākslas zinātnes sekcijā) par zinātniski pētniecisko darbu "Metāla kalumi kā viens no būtiskākajiem jūgendstila dekoratīvajiem elementiem Lūznavas muižas ēkā".

 

Darba vadītāja Sandra Štekele.

educationApsveicam: 

12. klases skolnieci Mariju Kaļiņinu ar iegūto III pakāpes diplomu Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā, kulturoloģijas sekcijā;

11. klases skolnieci Vitu Tarasiku ar iegūto 3.vietu 6. atklātajā Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē;

11. klases skolnieci Ligitu Krūzu ar iegūto Atzinību 6.atklātajā Latgales novada kulturoloģijas olimpiādē.

Visām trim skolotāja Sandra Štekele