Jau otro gadu pēc kārtas Maltas vidusskola rīko vizuālās mākslas konkursu Rēzeknes novada skolām.

Šī gada vizuālās mākslas konkurss veltīts Maltas ciemata 85 gadu jubilejai. Tā, kā maltēnieši lepojas ar savu vietējās arhitektūras objektu - Zirgu pasta staciju, tad konkursa tēma bija saistīta ar pastu, pasta ceļiem, pasta pārvadājumiem, sūtījumiem.

Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola aicināja vispārizglītojošo skolu 8.-9.klašu un profesionālās ievirzes vizuālās mākslas izglītības programmas izglītojamo darbu konkursu-izstādi “Radu dizainu pats”.

Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde aicināja Latvijas skolu bērnus un jauniešus piedalīties radošo darbu konkursā.

Konkurss tika organizēts kā viena no Dabas aizsardzības pārvaldes un projekta LIVE LAKE īstenotās sabiedrības iesaistes kampaņas “Misija - KRUPIS. Izglāb princi!” aktivitātēm.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola, godinot tās izveidotājas un ilggadējās direktores Ingas Patmalnikas piemiņu, sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību rīkoja 5. vizuālās mākslas konkursu “GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS”.

Konkursā tika aicināti piedalīties Vidzemes, Gaujas krastos esošo novadu un pilsētu, kā arī visas Latvijas profesionālās ievirzes mākslu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Šī gada konkursa tēma bija “Dzīvais ūdens” ar aicinājumu ielūkoties Gaujas upes dzelmē, iepazīstot tās mazākos iemītniekus un to mājas.