Jau otro gadu Maltas vidusskolas 3.b klases skolēni kopā ar audzinātāju iesaistās labo darbu aktivitātēs.

Iepriekšējā mācību gadā skolēni ar vecāku atbalstu sarūpēja Rēzeknes dzīvnieku patversmes iemītniekiem – kaķiem un suņiem -  sauso un konservēto barību. Tā tika nogādāta patversmē. Darbinieki pastāstīja skolēniem par dzīvniekiem, kuri mīt šajā patversmē. Bērni juta lielu gandarījumu par paveikto un iedvesmojās ar ideju turpināt veikt labos darbus arī šajā mācību gadā.

MĒRĶIS:

Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana.

UZDEVUMI:

  1. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.
  2. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas un sniegt metodisko atbalstu skolēnu skatuves runas pedagogiem.
  3. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Mācību gads ir gandrīz finiša taisnē. Daudziem Maltas vidusskolas skolēniem ir noskanējis pēdējais zvans un sācies saspringts, atbildīgs eksāmenu kārtošanas laiks. Taču mums, kam pagaidām tas iet secen, ir iespēja vēl šajā mācību gadā paveikt iecerēto – labo darbu aktivitātēm pievienot vēl vienu.

17. maijā visas dienas garumā Maltas vidusskolā viesojās dabas aizsardzības pārvaldes mobilā dabas klase ar praktiskām āra nodarbībām. 2.a, 2.b, 2.c, 6.a, 5.a, 8.a klašu skolēniem bija iespēja darboties radošās darbnīcās par bioloģisko daudzveidību un tās apdraudējumu – invazīvajām sugām.

2023. gada 15. maijā “ATTA CENTRE” telpās notika Latvijas Skolu šaha olimpiādes fināla posms. Kopumā piedalījās 202 skolēni. Dalībnieki spēlēja 8 kārtās ar laika kontroli 12 minūtes plus 5 sekundes par gājienu katram dalībniekam līdz partijas beigām.

2023. gada 13.-14. maijā, Jēkabpils Sporta centrā notika jauno šahistu festivāls „Jēkabpils pavasaris – 2023”, kurā piedalījās 49 skolēni no Rīgas, Jēkabpils, Rēzeknes, Tilžas un Maltas. Divu dienu cīņas trešo un ceturto sporta klašu grupā aizritēja deviņās kārtās ar laika kontroli 25 minūtes plus 10 sekundes. Savukārt, pirmo un otro sporta klašu spēlētāji izspēlēja reitinga turnīru 7 kārtās ar laika kontroli 30 minūtes plus 30 sekundes par gājienu. Zēni un meitenes spēlēja kopā.

Š. g. 27. aprīlī projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros tika organizēta tehniski radošā diena Maltas vidusskolā. 2. – 4. kl. skolēniem tika piedāvāta iepēja piedalīties dažādās darbnīcās - "Gaismas diodes kartīšu darbnīca", "STEM darbnīca", "Binārā koda aproces darbnīca".

9. maijā Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un Sporta pārvaldes rīkotajā pasākumā tika sveikti valsts un starptautisko pasākumu laureāti.