2019./2020. mācību gadā Maltas vidusskola iesaistījās projekta "PuMPuRS" darbībā. Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.

Š.g. 12.februārī  Maltas vidusskolas   7.-8.klašu skolēni devās ekskursijā uz Rīgas Motormuzeju.

2

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par STARPTAUTISKO AUGU AIZSARDZĪBAS GADU, ar mērķi veicināt veselīgas ekosistēmas kā ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu. Atsaucoties ANO aicinājumam, 48.Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam tika piedāvāta tēma “AINAVA”.

img 8947

Šā gada 29. janvārī  Maltas jaunsargu vienības 22 jaunsargu kandidāti kopā ar  Rēzeknes pilsētas jaunsargu vienību 100 jaunsargu kandidātiem pulcējās Latgales vēstniecībā Gors uz Jaunsargu svinīgo solījumu.

Rusenica 1

16.janvārī notika Rušenicas atbrīvošanas simtgades svinības, kuras rīkoja Zemessardzes 32. Kājnieku bataljons sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību.

absolventi 2020

Vitolu fonda stipendija

augsha pan

19. decembrī mēs, Maltas vidusskolas skolēni un skolotāji, apmeklējām Maltas veselības un sociālās aprūpes centru, lai ar kopīgu sadziedāšanos un sarūpētajām dāvanām Ziemassvētkos un Jaunajā gadā iepriecinātu 44 šī nama iemītniekus.

Apsveikums ZS

JG 2019

Apakškategorijas