No 28.10.2021. līdz 03.03.2022. Maltas vidusskolas 11.1/2 klases skolēni – Maksims Timofejevs, Sintija Elizabete Ratnika, Henriete Ignatjeva, Aiga Greiža, Daniela Danilova, Indra Koroļonoka, Anastasija Rževska, Patrīcija Viļuma, Amanda Afanasjeva, Viktorija Borise - un skolotāji - Inese Greiža, Anna Šmaukstele un Inga Lubāne - piedalījās “Viedokļu līderu skolas” rīkotajā projektā “Starptautiskās sadarbības uzlabošana starp Latvijas un ASV kopienām, izmantojot tiešsaistes diskusijas”, ko atbalstīja ASV vēstniecības Mazo grantu programma.

21.03.2022.-24.03.2022. projekta “INTEGRA” ietvaros Maltas vidusskolas skolotāja Ksenija Orlova un 6 skolēni (Arnis Ostrovskis, Viesturs Liepiņš, Lauris Antiņš, Rainers Krops, Makss Jemeļjanovs, Marks Tučs) apmeklēja Hademestes skolu Igaunijā.

No 25. līdz 27. martam Maltas šaha klubā notika Ⅴ Rēzeknes novada 2022. gada atklātais šaha čempionāts. Uz šo klasiskā šaha turnīru spēlētājiem ar reitingu līdz 1800 ieradās 43 dalībnieki no Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils, Ogres un Maltas. Cīņas A un B grupā aizritēja septiņās kārtās ar laika kontroli 30 minūtes plus 30 sekundes par gājienu katram dalībniekam līdz partijas beigām. Tika apskaitīts FIDE standarta reitings. Trešo sporta klašu grupā tika izspēlētas 8 kārtas bez reitinga aprēķina ar laika kontroli 25 minūtes plus 10 sekundes.

24.martā Maltas vidusskolā viesojās "Eco-friendly robotics for a future green world!", kas tulkojas kā "Videi draudzīga robotika nākotnes zaļajai pasaulei". Projektā piedalījās dalībnieki, kuri bija ieradušies no Igaunijas, Turcijas un Latvijas.

11.martā Rēzeknes novada pašvaldības ēkā norisinājās “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balvas 2021” pasniegšanas svinīgā ceremonija. Pasākums tika rīkots, lai godinātu, izceltu un pateiktos aktīvākajiem un talantīgākajiem Rēzeknes novada jauniešiem un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.

Šajā mācību gadā STEM (S-science, T-technology, E-engineering, M-mathematics, tulkojumā- dabaszinības, tehnoloģijas, inženierija un matemātika) nodarbībās ir aicināti piedalīties 5.-6.klašu skolēni. Nodarbības notiek katru ceturtdienu un piektdienu. Skolēniem tiek dota iespēja attīstīt un pilnveidot pētnieciska darba prasmes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas mācību metodes un paņēmieni: eksperiments, pētījums, laboratorijas darbs, praktiskais darbs, mācību ekskursija dabā, vides spēles u.c. Lai paplašinātu zināšanas, skolēni mācās strādāt ar interneta materiāliem, dažādiem augu un dzīvnieku noteicējiem, digitālajiem rīkiem.

WhatsApp Image 2022 03 22 at 10.35.17WhatsApp Image 2022 03 22 at 10.35.18

Pēc saulainajām pavasara brīvdienām 7.b klases skolēni apmeklēja Maltas muzeju.

Ir noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm. Kopumā tika iesniegti 25 projektu pieteikumi, no kuriem 15 aktuālākajiem tika piešķirts finansējums.

Title slide 4.diskusijaFoto

3. Martā “Viedokļu līderu skolas” rīkotajā projektā “Starptautiskās sadarbības uzlabošana starp Latvijas un ASV kopienām, izmantojot tiešsaistes diskusijas”, ko atbalstīja ASV vēstniecības Mazo grantu programma, notika pēdējā- ceturtā diskusija “Konflikti jauniešu vidū un to risināšana”. Tajā piedalījās Maltas vidusskolas 11.1/2 klases skolēni - Sintija Elizabete Ratnika, Henriete Ignatjeva, Aiga Greiža, Daniela Danilova, Indra Koroļonoka, Anastasija Rževska, Patrīcija Viļuma, Amanda Afanasjeva un Viktorija Borise. Diskusijai skolēnus gatavoja skolotājas: Inese Greiža, Anna Šmaukstele un Inga Lubāne.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola, godinot tās izveidotājas un ilggadējās direktores Ingas Patmalnikas piemiņu, sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību rīkoja 5. vizuālās mākslas konkursu “GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS”.

Konkursā tika aicināti piedalīties Vidzemes, Gaujas krastos esošo novadu un pilsētu, kā arī visas Latvijas profesionālās ievirzes mākslu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Šī gada konkursa tēma bija “Dzīvais ūdens” ar aicinājumu ielūkoties Gaujas upes dzelmē, iepazīstot tās mazākos iemītniekus un to mājas.