Maltas vidusskolas pedagogi 24.04.2023. piedalās LIZDA pieteiktajā izglītības un zinātnes darbinieku streikā!

Informācija no LIZDA vēstules, kas adresēta valsts amatpersonām, pašvaldībām un izglītības iestādēm: "Streiks tiks uzsākts pamatojoties uz to, ka septiņu mēnešu laikā kopš 2022. gada septembrī  pieteiktā streika panāktās vienošanās, par ko Ministru kabinets nobalsoja 2022.gada 17.septembra sēdē, tajā skaitā četru mēnešu laikā kopš jaunās valdības apstiprināšanas Saeimā, valdība nav radusi iespēju apstiprināt tiesību aktus, kas apliecinātu streika vienošanās izpildi, un nav ievērojusi pašu noteiktos vienošanās izpildes termiņus.

Ministru kabinets 2022.gada 17.septembra sēdē nobalsoja izpildīt streika vienošanos līdz 2022. gada 1. decembrim. Taču streika vienošanās izpildes termiņš tika pārcelts no 2022.gada 1.decembra uz 2023.gada 1.februāri, streika vienošanās netika pildīta, izskatot likumu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 2023.gada 7.februārī, kā arī 2023.gada 14.martā, kas saskaņā ar izglītības un zinātnes ministres publiski pausto tika norādīts kā streika vienošanās izpildi apliecinošu tiesību aktu apstiprināšanas datums Ministru kabinetā

LIZDA vērš uzmanību, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants nosaka, ka valsts pārvalde, tajā skaitā Ministru kabinets, ir pakļauta likumam un tiesībām, kā arī nosaka pienākumu ievērot tiesību principus, tajā skaitā labas pārvaldības principu, kas sevī ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonu tiesības un tiesiskās intereses."

  • 24.04.2023. mācību stundas dažām klasēm notiks attālināti -> Stundu saraksts ir pieejams >ŠEIT<
  • Skolas autobusi nekursēs.
  • Skolas ēdnīca nedarbosies.

LIELS PALDIES PAR SAPRATNI!

Maltas vidusskolas skolotāju arodbiedrības p/o vadītāja I.Lubāne

 

ORGANIZATORI:

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

17. aprīlī skolā viesojās NBS Rekrutēšanas un atlases centra galvenais speciālists - seržants  Deniss Meļihovs, kurš iepazīstināja vidusskolēnus par dienesta iespējām un studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kurā var apgūt virsnieka profesiju.

streiks

25. martā Maltas vidusskolā notika Latvijas robotikas čempionāta Rēzeknes novada lego robotikas turnīrs. Sacensības tika organizētas ar mērķi sekmēt skolēnu interesi par inženiertehniskajām zinātnēm, veicināt un pilnveidot tehniskās zināšanas un prasmes robotikā, kā arī popularizēt robotikas pulciņu darbību Rēzeknes novadā un Latvijā.

Lai mudinātu sabiedrību  aktīvāk iesaistīties demokrātijas nostiprināšanas procesos, izteikt  konstruktīvu viedokli un prast to aizstāvēt, Rēzeknes novada Maltas un Viļānu vidusskola, kā arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola uzsāk British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstīto projektu “Man nav vienalga”. 

Piecās tiešsaistes nodarbībās dalībnieki tiks aicināti diskutēt par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, kā arī nebaidīties izteikt savu viedokli. Savukārt vasarā projektā iesaistītie jaunieši piedalīsies divu dienu klātienes nodarbībās Rēzeknes novada Maltas vidusskolā, kur mācīsies strādāt ar dažādiem digitālajiem rīkiem sociālajās platformās.

V.DimpereCilvēkzvērsCilvēktīklsCilvēkspārns

Atsaucoties biedrības “Dramaturgu asociācija” akcijai-aicinājumam “Atbalstīsim sava novada skolu bibliotēkas” Maltas vidusskolas bibliotēkā nu ir pieejami trīs lugu krājumi.

Piektdien, 24. martā Rēzeknes novada Maltā ar 3.posma spēlēm noslēdzās Latgales Jauniešu šaha līgas V sezonas Komandu čempionāts. Turnīrā piedalījās 7 reģiona komandas, kuru sastāvā kopumā spēlēja 45 jaunie šahisti vecumā līdz 15 gadiem. Tika izspēlētas vienpadsmit kārtas ar laika kontroli 25 minūtes + 10 sekundes par gājienu katram dalībniekam.

Kādā no februāra klases audzināšanas stundām, jautājot, kāds varētu būt mūsu kopīgais labais darbiņš, tika nolemts, ka tā būs palīdzības sniegšana kādai dzīvnieku patversmei.

2022./23.  mācību gadā  Rēzeknes novada Maltas vidusskolas skolēni iesaistījušies jauno reindžeru kustībā. Dabaszinību un matemātikas pulciņa "Pētu, domāju, radu!" aktivitātes vairākas reizes mēnesī papildina dabas izziņa kopā ar   Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības speciālisti Diānu Selecku. Notiek nodarbības klasē, pārgājieni, pētījumi, kā arī gatavošanās  gada galvenajam notikumam-jauno reindžeru nometnei, kas jūlijā notiks Cēsu pusē.