Ir veikti papildinājumi Skolēnu iekšējās kārtības noteikumos.

12. Izglītības iestādē tiek veikta ārējā un iekšējā videonovērošana personu svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības, kā arī skolas īpašuma aizsardzībai.

 

Papildinājumi veikti 10.02.2016. (rīkojums Nr. 1.10/22), stājas spēkā 23.02.2016.

8.februārī Rēzeknē notika novada skatuves runas konkurss mazākumtautību plūsmā.

 

Tajā piedalījās:

1. Tatjana Tarakanova – 11.b klase, pateicība

2. Lilija Orlova – 10.b klase, III pakāpes diploms

3. Valērija Rumjanceva – 3.b klase, pateicība

4. Laura Igaune – 2.b klase, pateicība

 

 

9.februārī Rēzeknē notika novada skatuves runas konkurss latviešu valodas plūsmā.

 

Tajā piedalījās:

1. Emīls Černiševs – 3. klase, pateicība

 

Skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2016”

 

...Valoda mana
Valoda šūpulī likta
Valoda dzimtā
nav ne laba, ne slikta
Man tā vienmēr ir
pati skaistākā valoda
Kaut reizēm tā ir
asa kā galoda

Valoda, valoda
maiga kā pūka
tā mana valoda
- dzimtā valoda

Valoda mana
Dziesmas un dainas
Gadsimtu garumā
pasaule mainās
Nemainās debesis
nemainās valoda
Viņa man vienīgā –
dzimtā, skanīgā...

 

Konkursa rezultātus var aplūkot ŠEIT

Konkursa fotogalerija

 

 

Maltas vidusskola 6. februārī aicina latviešu un krievu plūsmas absolventus uz tikšanās vakaru, līdzi ņemot labu garastāvokli un groziņu. Īpaši aicināti bijušie skolotāji un jubilejas gadu absolventi.

Reģistrācija no plkst. 17.00

Sākums plkst. 18.00

Dalības maksa 2 Euro

Telefons uzziņām 64634355

Малтская средняя школа 6-го февраля приглашает выпускников латышского и русского потока на вечер встречи. Особенно будем рады видеть бывших учителей школы и юбилейные выпуски.

Регистрация с 17.00.

Начало в 18.00.

Плата за участие 2 Euro.

Берите с собой отличное настроение и корзиночки.

Телефон для справок 64634355

IMG 5297
     2015./2016.m.g. viena no Maltas vidusskolas darba prioritātēm ir “Kompetentas, saliedētas vadības komandas izveidošana”. Šīs prioritātes ietvaros plānots veidot lietišķu, kompetentu un savstarpēji atbalstošu komandas darbu kolektīvā. Mācību gada sākumā skolas vadība apmeklēja tālākizglītības kursus par NLP reprezentatīvajām sistēmām.

     Sākot ar septembri skolā darbojas jaunas mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas (kopumā 8 MK). Lai pilnveidotu sadarbības iemaņas, 30.oktobrī skolā tika organizēta metodiskā nodarbība “Efektīva komandas darba veidošanas principi kolektīvā”, kuras ietvaros skolotāji pilnveidoja komandas darba prasmes, iepazinās ar “Ledus laušanas” metodēm, komandas veidošanas principiem, komandas vadības stiliem u.c.

Direktora vietniece izglītības jomā S.Štekele

 Foto galerija

 

 

2014.gada 19.augustā projekta "Sveika, Latvija" ietvaros Maltas 1.vidusskolā viesojās 14 jaunieši un 3 skolotāji no Amerikas un Austrālijas latviešu ģimenēm. Amerikas Latviešu apvienības (ALA) izglītības programmas „Sveika, Latvija!" mērķis ir ļaut latviešu bērniem ieraudzīt Latviju, tās kultūru un uzlabot savas valodas zināšanas.