20181109 201506SVEICAM MALTAS VIDUSSKOLAS 5.A KLASES SKOLĒNU

MARKU TUČU

Ceturtdien, 8. novembrī, Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī apbalvoja skolēnu radošo darbu konkursa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā” laureātus.

11.11

45320616

Šī gada 3. novembrī ESF projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros pieci Maltas vidusskolas 12.klases skolēni devās uz Rīgas Biznesa skolu, lai apmeklētu izstādi par augstākās izglītības iespējām ASV (pasākums "Profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādes")

Cienījamie vecāki!

2018. gada 14. novembrī aicinām Jūs uz vecāku sapulci

 • Plkst. 16.00 klašu vecāku sapulces.
 • Plkst. 16.30 skolas vecāku kopsapulce (jaunajā zālē).

 

Dienas kārtībā:

 • Skolā realizējamās izglītības programmas un ārpusstundu darbs (fakultatīvi, interešu izglītības pulciņi).
 • Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības aktualizācija.
 • Mācību ekskursijas un programma ,,Latvijas skolas soma”.

LV100

 • 5. – 9. novembris – radošās darbnīcas lentīšu locīšanā 1. – 4.klašu audzinātāju stundās.
 • 9. novembrī plkst. 10.10 II korpusa zālē erudīcijas konkurss 8.b, 9.ab klašu skolēniem ,, Es, Tu, mēs – Latvija”.
 • 11. novembrī plkst. 16.00 Lāpu gājiens Latvijas brīvības cīnītāju godināšanai. Tiek aicināti Maltas vidusskolas skolēni un darbinieki (daudzfunkcionālā zāle).
 • 14. novembrī plkst. 11.00 I un II korpusa zālē konkurss1.- 4. kl. skolēniem „Mana Latvija, Latgale, Malta”, plkst. 12.10 jaunajā zālē svētku koncerts pirmsskolas audzēkņiem, 1. – 4. klašu skolēniem.
 • 16. novembrī plkst. 12.10 jaunajā zālēsvētku koncerts 5. – 8. klašu skolēniem „Manai Latvijai - 100”, plkst. 13.20 jaunajā zālē svētku koncerts 9. – 12. klašu skolēniem.
 • 18. novembrīmācību ekskursija nomināciju ,,SKOLAS LEPNUMS izglītībā, mākslā, sportā” uzvarētājiem. Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svinīgais pasākums Rīgā.
 • 26. novembrī plkst. 10.00 Rēzeknes IP novada pamatskolu erudīcijas konkurss ,,Mana Latvija 2018”.

IMG 2689Lai rosinātu skolēnu interesi par tehnoloģijām, inženierzinātni un dabaszinībām, Karjeras nedēļas ietvaros Maltas vidusskolā norisinājās karjeras atbalsta pasākums 7.-9. un 12.klašu skolēniem “Mana nākotnes karjera IKT jomā”.

 

vecaku diena

6

Šogad, 28.septembrī, „Zinātnieku naktī” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika konkursa-eksperimenta „Dod iespēju „Kotiņu” pērļu grūbām sevi pierādīt!” noslēguma pasākums, pulcējot 13 komandas, kas pārstāvēja deviņas Latgales skolas.

IMG 1058

12.10.2018. sākumskolas skolēniem notika izglītojoša, preventīva rakstura nodarbības par tēmu "Vispārējā drošība"

(drošība mājās, uz ielas, tiekoties ar svešiniekiem, apmaldīšanās u.c.). Skolā viesojās Runcis Rūdis un Bebrs Bruno.

Pasākumā piedalījās 1. - 2.ac klašu skolēni (33), 3. - 4.ac klašu skolēni (61) un 1. - 4.b klašu skolēni (58)

img 2364

 

5. oktobrī, Maltas vidusskolā norisinājās kārtējā Skolotāju diena, kuru organizēja Maltas vidusskolas skolēnu pašpārvalde.