20. aprīlī Maltas vidusskolas 1.-2., 3.-4., 8.-12. klašu tautas deju kolektīvu dalībnieki piedalījās radošā koncertā skatē Bērzgalē.

26. aprīlī plkst.17.00 - tiešsaistes saruna “Mākslīgā intelekta Renesanse”.
Mūsu viesis - Artis Krilovs, komunikācijas stratēģis, radoši digitālās aģentūras "Wrong" vadītājs un līdzīpašnieks.
1. Kā par mākslīgo intelektu domāt; īss ievads mākslīgā intelekta vēsturē.
2. Nelieli teorētiskie pamati, kas palīdz izprast mākslīgā intelekta darbības principus.
3. Mākslīgais intelekts un rīki, kas palīdz mums kļūt efektīvākiem.
4. Vai un kā mākslīgais intelekts palīdz mums kļūt radošākiem?
Pieteikšanās: https://bit.ly/3mXx14s
Projekts tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā programmas "People to People Cultural Engagement" ietvaros.

Veselības ministrija š.g. februārī uzsāka īstenot bezmaksas izglītojošas nodarbības izglītības iestādēs par bērnu traumatisma profilaksi, ar mērķi samazināt bērnu traumatismu Latvijā.

Arī Maltas vidusskolas 2. - 11. klašu skolēni 21. aprīlī piedalījās Veselības ministrijas organizētajās nodarbībās un iepazinās ar attiecīgā vecumposma raksturīgākajiem traumu veidiem (termiskie apdegumi, ceļu satiksmes negadījumi, ķīmija un medikamenti, kritieni, pie/uz ūdens u.c.), traumu gūšanas apstākļiem, veicamajiem profilakses pasākumiem un praktiskiem piemēriem par drošību. 

Ēnu dienas mērķis - iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
5. aprīlī skolēniem bija iespēja apmeklēt kādu darbavietu (doties uz Saeimu, iejusties LLA studenta lomā, u.t.t. ) un vērot interesējošās profesijas pārstāvju darba ikdienu, gūt "Ēnu dienas" iespaidus, izvērtēt aktivitāšu lietderību un atbilstību savām interesēm.

Maltas vidusskolas pedagogi 24.04.2023. piedalās LIZDA pieteiktajā izglītības un zinātnes darbinieku streikā!

Informācija no LIZDA vēstules, kas adresēta valsts amatpersonām, pašvaldībām un izglītības iestādēm: "Streiks tiks uzsākts pamatojoties uz to, ka septiņu mēnešu laikā kopš 2022. gada septembrī  pieteiktā streika panāktās vienošanās, par ko Ministru kabinets nobalsoja 2022.gada 17.septembra sēdē, tajā skaitā četru mēnešu laikā kopš jaunās valdības apstiprināšanas Saeimā, valdība nav radusi iespēju apstiprināt tiesību aktus, kas apliecinātu streika vienošanās izpildi, un nav ievērojusi pašu noteiktos vienošanās izpildes termiņus.

Ministru kabinets 2022.gada 17.septembra sēdē nobalsoja izpildīt streika vienošanos līdz 2022. gada 1. decembrim. Taču streika vienošanās izpildes termiņš tika pārcelts no 2022.gada 1.decembra uz 2023.gada 1.februāri, streika vienošanās netika pildīta, izskatot likumu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 2023.gada 7.februārī, kā arī 2023.gada 14.martā, kas saskaņā ar izglītības un zinātnes ministres publiski pausto tika norādīts kā streika vienošanās izpildi apliecinošu tiesību aktu apstiprināšanas datums Ministru kabinetā

LIZDA vērš uzmanību, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants nosaka, ka valsts pārvalde, tajā skaitā Ministru kabinets, ir pakļauta likumam un tiesībām, kā arī nosaka pienākumu ievērot tiesību principus, tajā skaitā labas pārvaldības principu, kas sevī ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonu tiesības un tiesiskās intereses."

  • 24.04.2023. mācību stundas dažām klasēm notiks attālināti -> Stundu saraksts ir pieejams >ŠEIT<
  • Skolas autobusi nekursēs.
  • Skolas ēdnīca nedarbosies.

LIELS PALDIES PAR SAPRATNI!

Maltas vidusskolas skolotāju arodbiedrības p/o vadītāja I.Lubāne

 

ORGANIZATORI:

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

25. martā Maltas vidusskolā notika Latvijas robotikas čempionāta Rēzeknes novada lego robotikas turnīrs. Sacensības tika organizētas ar mērķi sekmēt skolēnu interesi par inženiertehniskajām zinātnēm, veicināt un pilnveidot tehniskās zināšanas un prasmes robotikā, kā arī popularizēt robotikas pulciņu darbību Rēzeknes novadā un Latvijā.

17. aprīlī skolā viesojās NBS Rekrutēšanas un atlases centra galvenais speciālists - seržants  Deniss Meļihovs, kurš iepazīstināja vidusskolēnus par dienesta iespējām un studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kurā var apgūt virsnieka profesiju.

streiks

V.DimpereCilvēkzvērsCilvēktīklsCilvēkspārns

Atsaucoties biedrības “Dramaturgu asociācija” akcijai-aicinājumam “Atbalstīsim sava novada skolu bibliotēkas” Maltas vidusskolas bibliotēkā nu ir pieejami trīs lugu krājumi.