Valentīndiena

Maltas vidusskolā jau otro mācību gadu tiek īstenots projekts "PuMPuRS", ko īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" sniedz atbalstu skolēniem, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu.

ikvd ricibas shema maskas skola

UNESCO Ģenerālās asamblejas 2021. gada izraudzītā tēma ir "ROBOTS un mākslīgais intelekts". Tādējādi 49. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam tika piedāvāta tēma "ROBOTS un mākslīgais intelekts", aicinot bērnus un jauniešus to atspoguļot savos mākslas darbos. Neskatoties uz Covid - 19 izraisīto pandēmiju un ārkārtējo situāciju Latvijā un pasaulē, 49. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "LIDICE 2021" notiks martā Lidicē (Čehijā).

Skatāms no 06.02.2021. plkst. 18.00 līdz 07.02.2021. plkst. 24.00

ABS 2021

 

2020.g. maijā tika organizēts internacionālais jauniešu rakstīšanas konkurss, kuru organizēja Vācijas izdevniecība ‘Aufbau Verlag’ sadarbībā ar grāmatnīcu ‘Thalia’ un avīzi ‘Tagesspiegel’. Šo organizāciju cieša sadarbība notiek jau vairākus gadus. Kopš 2016.g. viņi aicina jauniešus izteikt savas domas, organizējot rakstīšanas konkursus “Ein Planet, viele Welten” (2016), “Du, ich – wir sind Europa” (2017), “Eine Welt für dich und mich” (2018) un “Freunde ohne Grenzen – Friends without frontiers” (2019).

barikadem 30

Mūsu laiks ir tik īss,

Mūža vēji šalc apkārt un pāri.

Kas lai zina to brīdi,

Kad atskanēs likteņa balss…

2021. gada 4. janvārī pēc smagas slimības 55 gadu vecumā mūžībā aizgāja Maltas vidusskolas ilggadējā krievu valodas un literatūras skolotāja Nataļja Rumjanceva.

Apsveikums