Ārkārtas situācija valstī nav apturējusi Maltas vidusskolas jauniešu vēlmi piedalīties dažādos radošo darbu konkursos, kur šogad ir gūtas arī godalgotas vietas.

Pielāgojoties ārkārtas situācijai valstī, šogad skolu olimpiāde šahā norisinās jaunā veidā. Izmaiņas ir skārušas visas sacensību atlases kārtas, kas novembrī un decembrī norisinās tiešsaistē platformā https://lichess.org

Otrdien, 15. decembrī, turpinoties Latvijas skolu šaha olimpiādes atlases posmam, tika aizvadīts atlases turnīrs Latgales reģiona 1.- 4. klašu skolēniem. Sacensībās piedalījās 23 dalībnieki.

Ziemassvētki ir īpašu noskaņu laiks - netverams, gaidīšanas pilns, mīļš, saviļņojošs un ... kluss. Laiks, kad pieaugušo un bērnu sirdīs ienāk svētku sajūta.

Adventes pirmajās nedēļās vizuālās mākslas fakultatīvos sākās gatavošanās svētkiem. Skolēni kā aktīvie “darba rūķi” iesaistījās savu klases telpu izrotāšanā, iejutās ziemas noskaņās - zīmēja uz papīra un plastilīnā rotaļīgas sniegpārsliņas, darināja lielus un mazus eglītes rotājumus (1.b klases skolēni, skolotājas Ludmila Maslobojeva, Vita Kāpostiņa - Tuče).

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svētku nedēļas noskaņās “Zaļā josta” sadarbībā ar Elektrum Energoefektivitātes centru organizēja radošo konkursu “Staro zaļi”. Tā ietvaros saņemtas vairāk nekā 50 oriģinālas idejas, kā mājas apstākļos, izmantojot otrreizējās izejvielas un dabas materiālus, izgatavot gaismas ķermeņus gaismas ienešanai mājās un cilvēku sirdīs tumšajā gadalaikā. Konkursā apbalvoti 5 finālisti.

Konkurss „Latvija manā sirdī” norisinājās no 2020. gada 28. oktobra līdz 30. novembrim. Konkursa mērķis- veicināt bērnos patriotismu, veidot izpratni par Latvijas vēsturi un valsts svinamām dienām, lietderīgi un radoši pavadot brīvo laiku, kā arī vienot vietējo un diasporas ģimeņu bērnus radošā aktivitātē, caurvijot dzimtenes mīlestības tematu. Konkursu izsludināja Latgales plānošanas reģions.

Mūsu skola no oktobra līdz decembrim realizēja kopā ar biedrību “Sabiedrība par atklātību – Delna” līdzdalīgās budžetēšanas pilotprojektu.

PROJEKTA MĒRĶIS: Iesaistot Latvijas skolu skolēnus, palielināt viņu izpratni par to, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanā un budžeta veidošanā savās skolās un pašvaldībās, kā uzraudzīt tā izpildi un pieprasīt atklātību.

Skolēni paši varēja ierosināt idejas un lemt par noteiktu skolas budžeta daļas izlietojumu.

Skolā tika iesniegtas 11 idejas. Balsošanā piedalījās 7.-12. klašu skolēni.

Otrdien, 1. decembrī, turpinoties Latvijas skolu šaha olimpiādes atlases posmam, tika aizvadīts atlases turnīrs Latgales reģiona 5.–9. klašu skolēniem. Sacensībās piedalījās 16 dalībnieki no 10 dažādām skolām.

lapa01

Dramatiskā kolektīva apsveikums Latvijai