gimene2020

 

05 08 105 08 205 08 3

Gatavošanās posms 2019./2020. mācību gada eksāmeniem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz neatbildētu jautājumu un neskaidrību par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu skolēnus šajā sarežģītajā laikā, esam sagatavojuši ieteikumus, kā izmantot Uzdevumi.lv un tā sniegtās iespējas, gatavojoties eksāmeniem.

Apsveikumslieldienas2020

KONKURSS BĒRNIEM LPRLatgales plānošanas reģions aicina vietējos bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu audzēkņus (vecumā līdz 16 gadiem) piedalīties radošajā konkursā bērniem “Esi varūņs – palīc sātā!”.

28. februārī Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē notika emocijām pārpildīts pasākums, kura laikā tika godināti aktīvākie Rēzeknes novada jaunieši, jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki, kuri ar savu veikumu 2019. gadā ir mainījuši savu un citu jauniešu ikdienu.

Maltas vidusskolas 8.c, 9.abc, 10.c, 12.ab klašu skolēniem iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 5. martā bija iespēja noklausīties, līdzdarboties izglītojošajā  koncertā “Atklāj ģitāru”.

Meteņi ir pavasara gaidīšanas svētki. Daudz un dažādas rotaļas un tradīcijas saistās ar šo dienu.

Maltas vidusskolā Meteņi (Masļeņica) tika svinēti 21. februārī, ievērojot latviskās un slāvu tradīcijas.

2019./2020. mācību gadā Maltas vidusskola iesaistījās projekta "PuMPuRS" darbībā. Tas ir izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem un skolotājiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem atbalstu.