Rēzeknes novadā  no 2021. gada 20. līdz 30. aprīlim norisinājās skatuves runas video konkurss, kura mērķis bija bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana. Konkurss attīstīja un pilnveidoja skolēnu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, kā arī sekmēja interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Pulciņa Datorgrafika skolēna Vladislava Čerņavkas (9.b klase) darbi Inkscape programmā.

Šajā mācību gadā 7. klases skolēni sāka apgūt mācību priekšmetu “Teātra māksla”, tas ir viens no pilnveidotā mācību satura jaunumiem. Līdzās citiem mākslas veidiem (literatūrai, vizuālajai mākslai un mūzikai), teātra māksla atraisa skolēnos radošumu un rosina uz pašizpausmi.

Maltas vidusskolas dramatiskais kolektīvs piedāvā Baibas Jukņevičas skeču "Svešā valoda".

Kolektīva vadītāja Inese Greiža

Vizuālo darbu konkursa "Tāva sāta myužam svāta" laureātus 1.-3.klašu grupā:

3.vieta Melisa Apaidina (2.a klase, skolotāja Rita Siņavska), Jeva Ragozina (2.b klase, skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče).

Vizuālo darbu konkursa "Tāva sāta myužam svāta" laureātus 4.-6.klašu grupā:
1.vieta Karīna Ņebogatova (6.b klase, skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče).

2.vieta Alesja Solovjova (6.c klase, skolotāja Rita Siņavska).

3.vieta Elizabete Utināne (5.c klase, skolotāja Rita Siņavska), Elīna Oļševska (4.b klase, skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče), Keita Litke (5.a klase, skolotāja Rita Siņavska).

Veicināšanas balva Raimonds Bringuls (6.a klase, skolotāja Rita Siņavska).

Vizuālo darbu konkursa "Tāva sāta myužam svāta" laureātus 7.-9.klašu grupā

1.vieta Milla Ketija Seņkova (9.a klase, skolotāja Rita Siņavska).

2.vieta Kintija Jefimova (9.a klase, skolotāja Rita Siņavska).

3.vieta Jelizaveta Barkanceva (9.c klase, skolotāja Rita Siņavska), Elīna Jonina (7.a klase, skolotāja Rita Siņavska), Sergejs Tarakanovs (8.b klase, skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče).

Veicināšanas balva Viktorija Matvejeva (7.a klase, skolotāja Rita Siņavska), Andželika Percova (8.a klase, skolotāja Rita Siņavska).

Vizuālo darbu konkursa "Tāva sāta myužam svāta" laureāti 10.-12.klašu grupā:

2.vieta Viktorija Borise (10. klase, skolotāja Rita Siņavska).

Vizuālās mākslas konkursa "Tāva sāta myužam svāta" mākslinieka Jura Gaigala meitas Daces Gaigalas SPECBALVAS :

Viktorijai Borisei (10. klase, skolotāja Rita Siņavska).

Fotovēsturnieka Pētera Korsaka SPECIĀLBALVA vizuālās mākslas konkursa "Tāva sāta myužam svāta" dalībniecei Mārai Kancānei (7.a klase, skolotāja Rita Siņavska) par darbu "Sēta uz kalna". Zīmējums tiks izmantots jaunās grāmatas vākam.

Galveno balvu-planšetdatoru saņems Milla Ketija Seņkova (9.a klase, skolotāja Rita Siņavska).

Lepojamies!

Lai turpmāk ir gandarījums par paveikto un iedvesma jauniem sasniegumiem!

Vizuālās mākslas skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče

Līnija ir punkta ceļš. Tā var būt gara, īsa, plata, šaura. Horizontālā līnija iezīmē horizontu, vertikālā - attēlo koku stumbrus, māju sienas, slīpā līnija parāda kustību...

Ir noslēdzies skolēnu zīmēšanas un gleznošanas konkurss “Līniju rotaļas”, kuru rīkoja Maltas vidusskolas vizuālās mākslas skolotāji. Tajā varēja piedalīties Rēzeknes novada izglītības iestāžu skolēni. Konkursam tika iesūtīts 181 darbs.

Apakškategorijas