Otrdien, 2023. gada 25.04., Latgales vēstniecībā GORS Maltas vidusskolas 12. klases audzēkņi – Maksims Timofejevs, Aiga Greiža, Sintija Elizabete Ratnika, Indra Koroļonoka, Amanda Afanasjeva, Daniela Danilova – apmeklēja Rakstniecības un mūzikas muzeja sadarbībā ar Latgales vēstniecības GORS jaunrades darbnīcas jauniešiem "Ko tu dari, kad nedari", iedvesmojoties no jaunatklātā 77tā Eduarda Veidenbauma dzejoļa. Jaunieši padziļināti analizēja Veidenbauma mantojumu, izpaudās jaunradē (tekstrade, skaņveide, dzejas un mūzikas mijiedarbība), strādāja komandā un apliecināja publiskas uzstāšanās prasmes.

26. aprīlī noslēdzās Rēzeknes novada izglītības un sporta pārvaldes organizētais konkurss “Erudīts 2023” četru spēļu cikls. Šogad Rēzeknes novada skolēnu komandas meklēja atbildes uz jautājumiem par un ap UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu. Četrās spēļu kārtās skolēni iepazina Eiropas, Āzijas, Amerikas un Āfrikas valstu UNESCO Pasaules mantojumā iekļautās vietas.

Konkursā piedalījās sešas komandas – Kaunatas, Viļānu, Dricānu, Austrumlatvijas Tehnoloģiju, Maltas un Nautrēnu vidusskolas.

Šī gada 21. aprīlī 12. ½  klases skolēni organizēja konferenci. Aiga, Anastasija, Sintija, Patrīcija, Viktorija, Dainis, Henriete un Amanda aprīļa un marta mēnešus strādāja pie konferences par tēmu - izglītība.

Konferenci vadīja un organizēja paši skolēni angļu valodā, kas bija ne tikai lielisks veids, kā attīstīt vadības prasmes, bet arī nodrošināja jaunajai paaudzei iespēju būt aktīvākiem un līdzdalīgiem sabiedrības dzīvē.

K. GruznovaR. Laškovs

No 14. līdz 16. aprīlim Rēzeknes Šaha klubā notika klasifikācijas turnīrs šahā 2. sporta klasēm, kura piedalījās 14 skolēni no Rēzeknes BJSS un Rēzeknes novada Sporta skolas. Turnīrs notika pēc riņķa sistēmas, FIDE noteikumiem, 14 kārtas, laika kontrole 30 minūtes plus 30 sekundes par gājienu katram dalībniekam līdz partijas beigām. Zēni un meitenes spēlēja kopā. 

Katrai paaudzei ir savi uzdevumi. Kultūras jomā – apzināt, izpētīt un saglabāt priekšteču gara pērles. Bez vēstures nav nākotnes, tāpēc ir svarīgi zināt un godāt savas nācijas personības.

Viens no tādiem Latvijas 20. gadsimta kultūrā bija Ģederts Eliass – spožs gleznotājs, mākslas vēstures pētnieks, spēcīga personība, kuras mākslas mantojums apliecina piederību augstākajām Eiropas kultūras kvalitātēm.

20. aprīlī Maltas vidusskolas 1.-2., 3.-4., 8.-12. klašu tautas deju kolektīvu dalībnieki piedalījās radošā koncertā skatē Bērzgalē.

Ēnu dienas mērķis - iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
5. aprīlī skolēniem bija iespēja apmeklēt kādu darbavietu (doties uz Saeimu, iejusties LLA studenta lomā, u.t.t. ) un vērot interesējošās profesijas pārstāvju darba ikdienu, gūt "Ēnu dienas" iespaidus, izvērtēt aktivitāšu lietderību un atbilstību savām interesēm.

26. aprīlī plkst.17.00 - tiešsaistes saruna “Mākslīgā intelekta Renesanse”.
Mūsu viesis - Artis Krilovs, komunikācijas stratēģis, radoši digitālās aģentūras "Wrong" vadītājs un līdzīpašnieks.
1. Kā par mākslīgo intelektu domāt; īss ievads mākslīgā intelekta vēsturē.
2. Nelieli teorētiskie pamati, kas palīdz izprast mākslīgā intelekta darbības principus.
3. Mākslīgais intelekts un rīki, kas palīdz mums kļūt efektīvākiem.
4. Vai un kā mākslīgais intelekts palīdz mums kļūt radošākiem?
Pieteikšanās: https://bit.ly/3mXx14s
Projekts tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā programmas "People to People Cultural Engagement" ietvaros.

Maltas vidusskolas pedagogi 24.04.2023. piedalās LIZDA pieteiktajā izglītības un zinātnes darbinieku streikā!

Informācija no LIZDA vēstules, kas adresēta valsts amatpersonām, pašvaldībām un izglītības iestādēm: "Streiks tiks uzsākts pamatojoties uz to, ka septiņu mēnešu laikā kopš 2022. gada septembrī  pieteiktā streika panāktās vienošanās, par ko Ministru kabinets nobalsoja 2022.gada 17.septembra sēdē, tajā skaitā četru mēnešu laikā kopš jaunās valdības apstiprināšanas Saeimā, valdība nav radusi iespēju apstiprināt tiesību aktus, kas apliecinātu streika vienošanās izpildi, un nav ievērojusi pašu noteiktos vienošanās izpildes termiņus.

Ministru kabinets 2022.gada 17.septembra sēdē nobalsoja izpildīt streika vienošanos līdz 2022. gada 1. decembrim. Taču streika vienošanās izpildes termiņš tika pārcelts no 2022.gada 1.decembra uz 2023.gada 1.februāri, streika vienošanās netika pildīta, izskatot likumu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 2023.gada 7.februārī, kā arī 2023.gada 14.martā, kas saskaņā ar izglītības un zinātnes ministres publiski pausto tika norādīts kā streika vienošanās izpildi apliecinošu tiesību aktu apstiprināšanas datums Ministru kabinetā

LIZDA vērš uzmanību, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pants nosaka, ka valsts pārvalde, tajā skaitā Ministru kabinets, ir pakļauta likumam un tiesībām, kā arī nosaka pienākumu ievērot tiesību principus, tajā skaitā labas pārvaldības principu, kas sevī ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonu tiesības un tiesiskās intereses."

  • 24.04.2023. mācību stundas dažām klasēm notiks attālināti -> Stundu saraksts ir pieejams >ŠEIT<
  • Skolas autobusi nekursēs.
  • Skolas ēdnīca nedarbosies.

LIELS PALDIES PAR SAPRATNI!

Maltas vidusskolas skolotāju arodbiedrības p/o vadītāja I.Lubāne

 

Veselības ministrija š.g. februārī uzsāka īstenot bezmaksas izglītojošas nodarbības izglītības iestādēs par bērnu traumatisma profilaksi, ar mērķi samazināt bērnu traumatismu Latvijā.

Arī Maltas vidusskolas 2. - 11. klašu skolēni 21. aprīlī piedalījās Veselības ministrijas organizētajās nodarbībās un iepazinās ar attiecīgā vecumposma raksturīgākajiem traumu veidiem (termiskie apdegumi, ceļu satiksmes negadījumi, ķīmija un medikamenti, kritieni, pie/uz ūdens u.c.), traumu gūšanas apstākļiem, veicamajiem profilakses pasākumiem un praktiskiem piemēriem par drošību. 

ORGANIZATORI:

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.