17. aprīlī skolā viesojās NBS Rekrutēšanas un atlases centra galvenais speciālists - seržants  Deniss Meļihovs, kurš iepazīstināja vidusskolēnus par dienesta iespējām un studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kurā var apgūt virsnieka profesiju.

streiks

25. martā Maltas vidusskolā notika Latvijas robotikas čempionāta Rēzeknes novada lego robotikas turnīrs. Sacensības tika organizētas ar mērķi sekmēt skolēnu interesi par inženiertehniskajām zinātnēm, veicināt un pilnveidot tehniskās zināšanas un prasmes robotikā, kā arī popularizēt robotikas pulciņu darbību Rēzeknes novadā un Latvijā.

V.DimpereCilvēkzvērsCilvēktīklsCilvēkspārns

Atsaucoties biedrības “Dramaturgu asociācija” akcijai-aicinājumam “Atbalstīsim sava novada skolu bibliotēkas” Maltas vidusskolas bibliotēkā nu ir pieejami trīs lugu krājumi.

Kādā no februāra klases audzināšanas stundām, jautājot, kāds varētu būt mūsu kopīgais labais darbiņš, tika nolemts, ka tā būs palīdzības sniegšana kādai dzīvnieku patversmei.

2022./23.  mācību gadā  Rēzeknes novada Maltas vidusskolas skolēni iesaistījušies jauno reindžeru kustībā. Dabaszinību un matemātikas pulciņa "Pētu, domāju, radu!" aktivitātes vairākas reizes mēnesī papildina dabas izziņa kopā ar   Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības speciālisti Diānu Selecku. Notiek nodarbības klasē, pārgājieni, pētījumi, kā arī gatavošanās  gada galvenajam notikumam-jauno reindžeru nometnei, kas jūlijā notiks Cēsu pusē.

Lai mudinātu sabiedrību  aktīvāk iesaistīties demokrātijas nostiprināšanas procesos, izteikt  konstruktīvu viedokli un prast to aizstāvēt, Rēzeknes novada Maltas un Viļānu vidusskola, kā arī Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola uzsāk British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstīto projektu “Man nav vienalga”. 

Piecās tiešsaistes nodarbībās dalībnieki tiks aicināti diskutēt par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, kā arī nebaidīties izteikt savu viedokli. Savukārt vasarā projektā iesaistītie jaunieši piedalīsies divu dienu klātienes nodarbībās Rēzeknes novada Maltas vidusskolā, kur mācīsies strādāt ar dažādiem digitālajiem rīkiem sociālajās platformās.

Aglonas vidusskola tradicionāli katru gadu rīko jaunrades darbu un ilustrāciju konkursu par godu savai novadniecei, latgaliešu rakstniecei, dzejniecei, tautas skolotājai un gaismas nesējai Naaizmērstulei (īstajā vārdā Rozālijai Tabinei).

Piektdien, 24. martā Rēzeknes novada Maltā ar 3.posma spēlēm noslēdzās Latgales Jauniešu šaha līgas V sezonas Komandu čempionāts. Turnīrā piedalījās 7 reģiona komandas, kuru sastāvā kopumā spēlēja 45 jaunie šahisti vecumā līdz 15 gadiem. Tika izspēlētas vienpadsmit kārtas ar laika kontroli 25 minūtes + 10 sekundes par gājienu katram dalībniekam.

2023. gada 13.-18. martā, Rīgā, Banku augstskolas telpās notika Latvijas jauniešu čempionāts klasiskajā šahā, kurā piedalījās 117 zēni un meitenes. Sacensības tika aizvadītas sešās vecuma grupās no U-8 līdz U-18 gan zēniem un meitenēm.

Zēni spēlēja pēc riņķa sistēmas pa 10 finālistiem katrā vecuma grupā, savukārt meitenēm formāts bija atšķirīgs dalībnieču dažādā skaita dēļ. Sacensības visās vecuma grupās tika spēlētas ar laika kontroli 90 minūtes partijai katram dalībniekam +30 sekundes par katru izdarīto gājienu. Visās grupās tika skaitīts starptautiskais klasiskā šaha reitings.