Diskusija jauniešiem A4Diskusija vecākiem tehnoloģijas draugs vai svešinieks

15.09.2021. notika

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES PREZIDENTA VĒLĒŠANAS

Vēlēšanās piedalījās 264 5.–12. klašu skolēni

quest the best 3 20210910 1010920946

Jaunais mācību gads Maltas vidusskolas 7. klašu skolēniem ir sācies ar negaidītu pārsteigumu. Kādā saulainā septembra dienā Maltas vidusskolā ieradās 29 jaunieši, ģērbti košos kreklos ar uzrakstu „Quest – the best!”.  Skanēja angļu, grieķu, norvēģu, ungāru, krievu un latviešu valoda.

Maltas vidusskolā no 23. līdz 27. augustam notika neformālās apmācības jauniešiem.

Projekta “Māksla dabā” uzdevums - iesaistīt jauniešus savu interešu, spēju, ideju realizēšanā un problēmu risināšanā, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanā, kā arī aicināt Maltas vidusskolas jauniešus lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, iesaistoties neformālajās apmācībās, jo tas ir vēl viens lietderīgs veids, kā brīvajā laikā var iegūt draugus un iemācīties daudz jauna, veicināt jauniešu lokālās piederības apziņu savai skolai, savam pagastam, novadam, savai valstij, aktualizēt un stiprināt patriotisma jūtas, veikt jauniešu brīvā laika apmācību vērtējumu, izdarīt secinājumus par paveikto.

Jaunieši daudz laika pavada telpās, sēžot pie datora un telefona ekrāniem, kas diemžēl daļēji ir arī pandēmijas laika nepieciešamība. Tāpēc, piedāvājot neformālo apmācību projektu “Māksla dabā”, vēlējāmies, lai jaunieši vasarā, kad ir jau atpūtušies, lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku.

Drošības principi rutīnas skrīninga testam (2) 

zinibu diena

izvietojums

 

Aizvadītajās brīvdienās Tilžā norisinājās Balvu novada atklātais 2021.gada čempionāts šahā. Gandrīz pussimts dalībnieku ieradās no Rīgas, Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Limbažiem, Balviem un tuvākiem novadiem. Sacensības aizvadītas trijās grupās 7 kārtās ar laika kontroli 40 minūtes + 15 sekundes. Kungu un jauniešu grupā tika apskaitīts FIDE ātrā šaha reitings.

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/O.Vācietis/

2020./2021. mācību gadā Maltas vidusskolu absolvēja 17 skolēni, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mācību programmā.

123456

Aizpildīt iesniegumu var šeit -> Iesniegums uz 1. klasi

 

 

12345

Aizpildīt iesniegumu var šeit -> Iesniegums uz 10. klasi

 

 

Apakškategorijas