2023. gada 13.-14. maijā, Jēkabpils Sporta centrā notika jauno šahistu festivāls „Jēkabpils pavasaris – 2023”, kurā piedalījās 49 skolēni no Rīgas, Jēkabpils, Rēzeknes, Tilžas un Maltas. Divu dienu cīņas trešo un ceturto sporta klašu grupā aizritēja deviņās kārtās ar laika kontroli 25 minūtes plus 10 sekundes. Savukārt, pirmo un otro sporta klašu spēlētāji izspēlēja reitinga turnīru 7 kārtās ar laika kontroli 30 minūtes plus 30 sekundes par gājienu. Zēni un meitenes spēlēja kopā.

Š. g. 27. aprīlī projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros tika organizēta tehniski radošā diena Maltas vidusskolā. 2. – 4. kl. skolēniem tika piedāvāta iepēja piedalīties dažādās darbnīcās - "Gaismas diodes kartīšu darbnīca", "STEM darbnīca", "Binārā koda aproces darbnīca".

9. maijā Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un Sporta pārvaldes rīkotajā pasākumā tika sveikti valsts un starptautisko pasākumu laureāti.

Š. g. 28. aprīlī pieci Maltas vidusskolas pedagogi piedalījās projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” profesionālās pilnveides programmas “Skola katram bērnam: Iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē” nodarbībās Rīgā. Pārstāvji no 58 Latvijas izglītības iestādēm dalījās pieredzē par iekļaujošas izglītības lomu katra bērna un jaunieša izaugsmē.

Š.g. 29. - 30. aprīlī pieci Maltas vidusskolas skolēni piedalījās keramikas simpozijā “MASKU BALLE” Podnieku dienu pasākumu ietvaros.

Dalībnieki: Rēzeknes novada mākslas skolu, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņi, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studenti, kā arī Viļānu un Nautrēnu bērnu mākslas skolu filiāļu audzēkņi.

Jau trešo gadu pēc kārtas Maltas vidusskola rīko vizuālās mākslas konkursu Rēzeknes novada skolām.

Šajā mācību gadā Maltas vidusskola turpināja piedalīties Skola 2030 rīkotajā projektā ,,Skola katram bērnam: iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē”. Viena no projekta ietvaros rīkotajām aktivitātēm skolā ir vizuālās mākslas konkursa ,,Mana skola’’ organizēšana. Konkursā tika aicināti piedalīties Rēzeknes novada 1. - 12. klašu skolēni. Mērķis - veicināt skolēnu piederības sajūtu savai skolai, rosināt interesi par skolas dzīvi, iepazīt to un ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību attēlot skolas lomu savā dzīvē, kā arī attīstīt bērnu un jauniešu fantāziju, iztēli un radošumu, kopt un popularizēt dažādus vizuālās mākslas žanrus.

Sestdien, 29. aprīlī Rēzeknes ARPC “Zeimuļs” notika Latvijas Skolu šaha olimpiādes Latgales fināls. Skolēni spēlēja ar laika kontroli 12 minūtes plus 5 sekundes par gājienu. Skolēni spēlēja trīs grupās: 1.-4. klase, 5.-8. klase, 9.-12. klase.

ORGANIZATORS:

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola.

KONKURSA MĒRĶIS:

Rosināt dalībniekus radoši izpausties un attīstīt sevi caur vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem.

KONKURSA UZDEVUMI:

  • Attīstīt radošo domu un ļaut tai materializēties vizuālajos mākslas darbos klausoties latviešu tautas mūzikas skaņdarbus etno un folk ritmos.
  • Iesaistīt bērnus un jauniešus latvisko tradīciju iepazīšanā caur skaņdarbiem, ļaut apzināt savas nacionālās kultūras un tradīciju bagātības.
  • Veicināt piederību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai.
  • Radīt pieredzes apmaiņas iespējas bērniem, pedagogiem un māksliniekiem, iegūt jaunus draugus un idejas.

26.-27. aprīlī Maltas vidusskolas audzēkne Alesja Komlajeva piedalījās projektā “Leader School for School Leaders” Rēzeknes Tehnikumā Rēzeknē. Projekta mērķis bija stiprināt jaunos līderus no Latgales skolu skolēnu pašpārvaldēm, attīstot dzimumu līderības prasmes.