Maltas vidusskola 6. februārī aicina latviešu un krievu plūsmas absolventus uz tikšanās vakaru, līdzi ņemot labu garastāvokli un groziņu. Īpaši aicināti bijušie skolotāji un jubilejas gadu absolventi.

Reģistrācija no plkst. 17.00

Sākums plkst. 18.00

Dalības maksa 2 Euro

Telefons uzziņām 64634355

Малтская средняя школа 6-го февраля приглашает выпускников латышского и русского потока на вечер встречи. Особенно будем рады видеть бывших учителей школы и юбилейные выпуски.

Регистрация с 17.00.

Начало в 18.00.

Плата за участие 2 Euro.

Берите с собой отличное настроение и корзиночки.

Телефон для справок 64634355

IMG 5297
     2015./2016.m.g. viena no Maltas vidusskolas darba prioritātēm ir “Kompetentas, saliedētas vadības komandas izveidošana”. Šīs prioritātes ietvaros plānots veidot lietišķu, kompetentu un savstarpēji atbalstošu komandas darbu kolektīvā. Mācību gada sākumā skolas vadība apmeklēja tālākizglītības kursus par NLP reprezentatīvajām sistēmām.

     Sākot ar septembri skolā darbojas jaunas mācību priekšmetu skolotāju metodiskās komisijas (kopumā 8 MK). Lai pilnveidotu sadarbības iemaņas, 30.oktobrī skolā tika organizēta metodiskā nodarbība “Efektīva komandas darba veidošanas principi kolektīvā”, kuras ietvaros skolotāji pilnveidoja komandas darba prasmes, iepazinās ar “Ledus laušanas” metodēm, komandas veidošanas principiem, komandas vadības stiliem u.c.

Direktora vietniece izglītības jomā S.Štekele

 Foto galerija

 

 

2014.gada 19.augustā projekta "Sveika, Latvija" ietvaros Maltas 1.vidusskolā viesojās 14 jaunieši un 3 skolotāji no Amerikas un Austrālijas latviešu ģimenēm. Amerikas Latviešu apvienības (ALA) izglītības programmas „Sveika, Latvija!" mērķis ir ļaut latviešu bērniem ieraudzīt Latviju, tās kultūru un uzlabot savas valodas zināšanas.