Title slide 4.diskusijaFoto

3. Martā “Viedokļu līderu skolas” rīkotajā projektā “Starptautiskās sadarbības uzlabošana starp Latvijas un ASV kopienām, izmantojot tiešsaistes diskusijas”, ko atbalstīja ASV vēstniecības Mazo grantu programma, notika pēdējā- ceturtā diskusija “Konflikti jauniešu vidū un to risināšana”. Tajā piedalījās Maltas vidusskolas 11.1/2 klases skolēni - Sintija Elizabete Ratnika, Henriete Ignatjeva, Aiga Greiža, Daniela Danilova, Indra Koroļonoka, Anastasija Rževska, Patrīcija Viļuma, Amanda Afanasjeva un Viktorija Borise. Diskusijai skolēnus gatavoja skolotājas: Inese Greiža, Anna Šmaukstele un Inga Lubāne.

Šajā mācību gadā STEM (S-science, T-technology, E-engineering, M-mathematics, tulkojumā- dabaszinības, tehnoloģijas, inženierija un matemātika) nodarbībās ir aicināti piedalīties 5.-6.klašu skolēni. Nodarbības notiek katru ceturtdienu un piektdienu. Skolēniem tiek dota iespēja attīstīt un pilnveidot pētnieciska darba prasmes. Nodarbībās tiek izmantotas dažādas mācību metodes un paņēmieni: eksperiments, pētījums, laboratorijas darbs, praktiskais darbs, mācību ekskursija dabā, vides spēles u.c. Lai paplašinātu zināšanas, skolēni mācās strādāt ar interneta materiāliem, dažādiem augu un dzīvnieku noteicējiem, digitālajiem rīkiem.

Ir noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm. Kopumā tika iesniegti 25 projektu pieteikumi, no kuriem 15 aktuālākajiem tika piešķirts finansējums.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola, godinot tās izveidotājas un ilggadējās direktores Ingas Patmalnikas piemiņu, sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību rīkoja 5. vizuālās mākslas konkursu “GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS”.

Konkursā tika aicināti piedalīties Vidzemes, Gaujas krastos esošo novadu un pilsētu, kā arī visas Latvijas profesionālās ievirzes mākslu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi. Šī gada konkursa tēma bija “Dzīvais ūdens” ar aicinājumu ielūkoties Gaujas upes dzelmē, iepazīstot tās mazākos iemītniekus un to mājas.

vērtēšana 2

Starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2022” rīkotājs Lidices Memoriāls (Čehija), sadarbojoties ar UNESCO, izlēma, ka 2022.gadā, atzīmējot Pasaules kultūras un dabas mantojuma konvencijas 50.gadadienu, Čehija kļūs par tikšanās vietu pasaules muzeju profesionāļiem, konkursa “Lidice 2022” tēma - MUZEJS.

Aizvadītajās brīvdienās Rēzeknes novadā, Maltā notika Latgales 2022.gada atklātais jauniešu čempionāts šahā. Tajā piedalījās 30 dalībnieki no Rīgas, Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Maltas un Tilžas. Zēniem, sākot ar vecuma grupu līdz 10 gadiem, tā bija atlase uz Latvijas jauniešu čempionāta finālu.

3diskusija 23diskusija 1
20. janvārī  norisinājās trešā diskusija, kuru rīkoja biedrība ''Viedokļu līderu skola''. Jaunieši, skolotāji, aktīvisti un zinošas savā nišā personības turpināja diskutēt par sociālo tīklu lomu cilvēku ikdienā, precīzāk, diskusijas tēma bija ''Digitālā higiēna- kā uzvesties sociālajos tīklos, lai nesabojātu savu reputāciju.'' Gan pieaugušajiem, gan jauniešiem bija līdzīgi viedokļi par to, kā ir jāuzvedas digitālajā pasaulē. Tāpēc jaunieši apkopoja visu dzirdēto diskusijā un vēlas ieteikt padomus, kā vajag uzvesties internetā.

No puķu ziedlapiņām būs tas ceļš,

pa kuru kādreiz  mūžībā es došos…

kur debess dārzu ziedu košumā

kā maza lāse zemi atstarošu…

(K.Apškrūma)

Ziemas baltajā klusumā šī gada 31.janvārī pa sniegoto sniegpārslu taku mūžības ceļā devās Maltas vidusskolas sākumskolas skolotāja Ilga Kovalenoka (25.01.1975. – 31.01.2022.)