Konkurss 8. 9. klasēm ES TU MĒS LATVIJA

12

Piektdien, 4. novembrī, 10. un 11. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā, ko vadīja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs un žurnālists Raivis Vilūns.

kopsapulce 03.11

2022. gada 14. oktobrī Maltas vidusskolas 8.b un 5.b klases skolēni kopā ar klases audzinātājām Aļonu Veļičko un Nadeždu Tarakanovu devās braucienā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, lai apmeklētu pilnībā atjaunoto un restaurēto Latgales jūgendstila pērli - Lūznavas muižu.

Muižā brauciena dalībniekus laipni sagaidīja gide Rūta Polovinkina. Viņa stāstīja par Lūznavas muižas vēsturi un par Kerbedzu dzimtu (1870. gadā Staņislavs Kerbedzs nopirka Lūznavas muižu no poļu muižniekiem). No prezentācijas skolēni uzzināja, ka Lūznavas muiža uzcelta 20. gadsimta sākumā kā vieta mākslas un mūzikas norisēm, ka ir piedzīvojusi vēsturiskas pārmaiņas, kļūstot par skolu, kara štābu, atkal skolu, tehnikumu, pagasta pārvaldi un bibliotēku, bet 2015. gadā atdzimusi no jauna.

Aglona 5Aglona

07.10.2022. -  Aglonas pasta un informācijas muzeja ekspozīciju apskate.

                       Muzeju apmeklēja 6.b klases skolēni.


Lūznava 1Lūznava 2

14.10.2022. -  Kultūrvēsturiskā izziņas programma – Ekskursija Lūznavas muižā ar gida   

                       pakalpojumiem un komandu saliedēšanās spēle “Muižas sikspārņa Mūža misija”

                       Lūznavas muižu izzināja 5.b un 8.b klases skolēni.


Gors3Gors 2

14.10.2022. -  Izzinoša nodarbība GORĀ ar izzinošiem elementiem.

                       Latgales vēstniecību GORS iepazina 12.3. klases skolēni.


18.10.2022. -  Koncertlekcija “Princeses mūzikas dārgumu lāde” .

                       Kopā ar princesi Mia devās piedzīvojumos un atvēra brīnumaino dārgumu lādi

                       1.abc, 2.abc, 3.abc, 4.abc klases skolēni.

Direktora vietniece izgl. jomā Anita Purviņa

 

 

Karjeras nedēļa ar saukli "Uzņēmējspējas – tavas superspējas!" šogad norisinājās Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus - diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem.

No 2022. gada 17. – 21. oktobrim Maltas vidusskolas 1. - 12.  klases skolēniem tika dota iespēja apmeklēt vietējos uzņēmējus, uzņēmumus, iepazīties ar saimnieciskās darbības veicējiem, aicināt tos uz sarunu skolā, kā arī ciemoties uzņēmēju, uzņēmumu un iestāžu darbavietās.

2021./2022.māc. gadā notika konkurss “Mana zeme skaistā”, kuru  organizēja “Zinātnes un inovāciju parks”. Konkursa mērķis bija stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi. Skolēniem bija jānofotografē un jāiesniedz fotogrāfijas par tēmu, kas saistītas ar Latvijas skaistumu, kultūru un tradīcijām.

Piektdien, 21. oktobrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” notika VIII Latgales jauno šaha amatieru čempionātskurā piedalījās 68 skolēni no Rēzeknes, Jēkabpils, Daugavpils un Maltas. Dažiem dalībniekiem tās bija pirmās viņu sportiskās karjeras gaitas. Šahisti tika sadalīti trīs grupās atbilstoši kvalifikācijai (FIDE noteikumi, 7 kārtas ar ātrā šaha laika kontroli). Zēni un meitenes spēlēja kopā.

Atbildi uz šo jautājumu 30. septembrī meklēja Maltas vidusskolas 11.1/3 un 12. klases skolēni.

Skolēni viesojās vēlēšanu iecirkni Nr. 743, kas atradās Maltas kultūras namā. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs jauniešiem pastāstīja par 14. Saeimas vēlēšanu norisi, kādā veidā notiek vēlētāju informēšana, reģistrēšanās, dokumentu pieņemšana, biļetenu izsniegšana, balsošana, balss nodošana vēlēšanu urnā un balsu skaitīšana.

30. septembrī skolēnu vecākiem radās lieliska iespēja atbalstīt Skolēnu pašpārvaldes iniciatīvu un kļūt par skolotājiem mūsu skolā, daloties stāstā par savu profesiju, saviem vaļaspriekiem...

"Kas ir lietvedis? Kas ir dokuments? Kādas zināšanas, prasmes un iemaņas nepieciešamas lietvedim?” Par šiem un daudziem citiem jautājumiem ar skolēniem diskutēja vecāki.

Paldies par uzdrošināšanos un jaukajām tikšanās reizēm!

apsveikums skolotajiem