12

No šī gada 18. aprīļa līdz 21. aprīlim Latvijā viesojās izglītības ekspertu grupa no Agderes pašvaldības (Norvēģija). Vizītes laikā pedagogi Hege Elizabeth Fjelldal (Arendāle), Alfhilde Kristensena un Frederiks Hestenes (Risora), kā arī Tharalds T. Lundvall (Junior Achievement Norway) uzņēmējdarbības izglītības darbnīcās “Metodes uzņēmējdarbības izglītības mācību stundās”, kuras notika gan Rēzeknē Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, gan Daugavpilī Daugavpils Valsts ģimnāzijā, dalījās pieredzē par metodēm mācību stundās, tika demonstrētas dažādas aktivitātes, paņēmieni, instrukcijas, kā veidot un pasniegt mācību saturu interesanti un aizraujoši.

Skola ir viena no tām sabiedrības vietām, kur īpaši aktīvi notiek informācijas plūsmas un vērtību apmaiņa starp dažādām paaudzēm un ir nepieciešams izmantot dažādas metodes, lai būtu rezultāts. Var padzirdīt slāpstošo, ja krūzē ir ūdens, tāpēc krūzei jābūt piepildītai – tāpēc daudzi novada skolotāji izmantoja iespēju, ko sniedza biedrība “Miromida”(LV) un E-Academy (Bulgārija)ar Erasmus+ un JSPA līdzfinansējumu (laika rāmis: septembris 2022 – augusts 2023)– piedalīties projektā “EmoTrain” (Nr. 2022-1-LV02-KA210-YOU-000084555).

Veselības ministrija šogad Eiropas Sociālā fonda projektā "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" īsteno nacionāla mēroga sabiedrības informēšanas kampaņu par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu. Kampaņai izvēlēts sauklis "CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU!", kas iezīmē atvērtas sarunas nozīmību.

Otrdien, 2023. gada 25.04., Latgales vēstniecībā GORS Maltas vidusskolas 12. klases audzēkņi – Maksims Timofejevs, Aiga Greiža, Sintija Elizabete Ratnika, Indra Koroļonoka, Amanda Afanasjeva, Daniela Danilova – apmeklēja Rakstniecības un mūzikas muzeja sadarbībā ar Latgales vēstniecības GORS jaunrades darbnīcas jauniešiem "Ko tu dari, kad nedari", iedvesmojoties no jaunatklātā 77tā Eduarda Veidenbauma dzejoļa. Jaunieši padziļināti analizēja Veidenbauma mantojumu, izpaudās jaunradē (tekstrade, skaņveide, dzejas un mūzikas mijiedarbība), strādāja komandā un apliecināja publiskas uzstāšanās prasmes.

26. aprīlī noslēdzās Rēzeknes novada izglītības un sporta pārvaldes organizētais konkurss “Erudīts 2023” četru spēļu cikls. Šogad Rēzeknes novada skolēnu komandas meklēja atbildes uz jautājumiem par un ap UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu. Četrās spēļu kārtās skolēni iepazina Eiropas, Āzijas, Amerikas un Āfrikas valstu UNESCO Pasaules mantojumā iekļautās vietas.

Konkursā piedalījās sešas komandas – Kaunatas, Viļānu, Dricānu, Austrumlatvijas Tehnoloģiju, Maltas un Nautrēnu vidusskolas.

Šī gada 21. aprīlī 12. ½  klases skolēni organizēja konferenci. Aiga, Anastasija, Sintija, Patrīcija, Viktorija, Dainis, Henriete un Amanda aprīļa un marta mēnešus strādāja pie konferences par tēmu - izglītība.

Konferenci vadīja un organizēja paši skolēni angļu valodā, kas bija ne tikai lielisks veids, kā attīstīt vadības prasmes, bet arī nodrošināja jaunajai paaudzei iespēju būt aktīvākiem un līdzdalīgiem sabiedrības dzīvē.

20. aprīlī Maltas vidusskolas 1.-2., 3.-4., 8.-12. klašu tautas deju kolektīvu dalībnieki piedalījās radošā koncertā skatē Bērzgalē.

K. GruznovaR. Laškovs

No 14. līdz 16. aprīlim Rēzeknes Šaha klubā notika klasifikācijas turnīrs šahā 2. sporta klasēm, kura piedalījās 14 skolēni no Rēzeknes BJSS un Rēzeknes novada Sporta skolas. Turnīrs notika pēc riņķa sistēmas, FIDE noteikumiem, 14 kārtas, laika kontrole 30 minūtes plus 30 sekundes par gājienu katram dalībniekam līdz partijas beigām. Zēni un meitenes spēlēja kopā. 

26. aprīlī plkst.17.00 - tiešsaistes saruna “Mākslīgā intelekta Renesanse”.
Mūsu viesis - Artis Krilovs, komunikācijas stratēģis, radoši digitālās aģentūras "Wrong" vadītājs un līdzīpašnieks.
1. Kā par mākslīgo intelektu domāt; īss ievads mākslīgā intelekta vēsturē.
2. Nelieli teorētiskie pamati, kas palīdz izprast mākslīgā intelekta darbības principus.
3. Mākslīgais intelekts un rīki, kas palīdz mums kļūt efektīvākiem.
4. Vai un kā mākslīgais intelekts palīdz mums kļūt radošākiem?
Pieteikšanās: https://bit.ly/3mXx14s
Projekts tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā programmas "People to People Cultural Engagement" ietvaros.

Katrai paaudzei ir savi uzdevumi. Kultūras jomā – apzināt, izpētīt un saglabāt priekšteču gara pērles. Bez vēstures nav nākotnes, tāpēc ir svarīgi zināt un godāt savas nācijas personības.

Viens no tādiem Latvijas 20. gadsimta kultūrā bija Ģederts Eliass – spožs gleznotājs, mākslas vēstures pētnieks, spēcīga personība, kuras mākslas mantojums apliecina piederību augstākajām Eiropas kultūras kvalitātēm.

Veselības ministrija š.g. februārī uzsāka īstenot bezmaksas izglītojošas nodarbības izglītības iestādēs par bērnu traumatisma profilaksi, ar mērķi samazināt bērnu traumatismu Latvijā.

Arī Maltas vidusskolas 2. - 11. klašu skolēni 21. aprīlī piedalījās Veselības ministrijas organizētajās nodarbībās un iepazinās ar attiecīgā vecumposma raksturīgākajiem traumu veidiem (termiskie apdegumi, ceļu satiksmes negadījumi, ķīmija un medikamenti, kritieni, pie/uz ūdens u.c.), traumu gūšanas apstākļiem, veicamajiem profilakses pasākumiem un praktiskiem piemēriem par drošību.